You are here

2021-05-28

Diversity Month 2021: Inkludera– för en öppen arbetsmarknad

Varför Diversity month
EU har utsett maj 2021 till en månad med fokus på mångfald och inkludering på våra arbetsplatser. Företag och organisationer runt om i Europa firar tillsammans det arbete som pågår i syfte att främja mer mångfald och driva på mer inkluderande arbetsmiljöer.

Oavsett om man redan arbetar aktivt med mångfaldsfrågor eller inte, är det här en chans för alla typer av organisationer i EU att stå upp för mångfalden och göra konkreta insatser. 

Nuläge
Idag är social hållbarhet del i FN:s globala mål för hållbara samhällen (Agenda 2030) som flera länder, företag och organisationer arbetar efter. Dock saknas det ofta kunskap och erfarenhet i hur det går att belysa mångfald och inkludering. Det vill vi ändra på.


Vad vi kan bidra med
Vi kan bidra med att öka medvetenheten om olika sätt att följa upp mångfald och inkludering. Detta gör vi med en rapportserie i tre delar på temat – Mångfald är kompetens i vilken form den än kommer.

I denna tredje del lyfter vi insikter om arbetet för en mer jämlik och inkluderande rekryteringsprocess.


Ett samarbete med Working for Change.

Hanna Stolpe

Semiotician

+4676-5362215

I’m a semiotician with sommelier background and expert on media communication regarding democracy and politics. My interdisciplinary background brings new perspectives on our medialized society – from scent and taste to visual and textual communication.