You are here

2018-09-24

Digitalisering av vården

För djupare kunskap om vilka attityder och känslor som finns gentemot en allt högre digitaliserad vård, genomförde Kantar Sifo Navigare en kvantitativ studie i juni 2018 med två målgrupper; allmänhet och delar av läkarkåren.

Resultatet visar att svensk sjukvård uppfattas som säker men inte jämlik, tillgänglig, eller kostnads- och tidseffektiv.

Vad gäller e-hälsa så ser vi skillnader i attityder mellan allmänhet och professionen. Digitala vårdcentraler bidrar med flera fördelar. Läkarna är dock mer skeptiska än allmänheten och ser problem i ökade kostnader och svårigheter i att göra en adekvat bedömning/undersökning. Läkarna är mer positiva än allmänheten till artificiell intelligens (AI) inom vården. Möjligheterna med AI är många; bättre diagnos, mer kostnadseffektiv vård. Men läkarna menar att det kan bidra negativt till att den kliniska erfarenheten åsidosätts. För mer information ta gärna del av rapporten här på hemsidan, och kontakta oss gärna om ni är intresserade av att köpa den fullständiga rapporten.

Martina Garback

Client Director

0701-842014