You are here

2020-06-26

Bästa nät

På uppdrag av Telia genomfördes undersökningen den 15-22 april 2020 i Kantar Sifos onlinepanel. 2038 intervjuer gjordes med personer i åldrarna 18-84 år. Urvalet är riksrepresentativt vad gäller kön, ålder och region. 
 
Deltagarna fick svara på en av två öppna spontana frågor, 1022 / 1016 intervjuer per fråga: ⎯ ”Vilken mobiloperatör upplever du har Sveriges bästa nät?” ⎯ ”Vilken bredbandsoperatör upplever du har Sveriges bästa nät?” De öppna textsvaren har kodats upp och alla företag med mer än 1% omnämningar redovisas, övriga har samlats i svaret ”Övrigt”. 
 

Läs mer

Tove Linden

Senior Project Manager

08- 50 74 20 25

Tove har arbetat med kvalitativa B2B och B2C undersökningar sedan 2015. -"Nyfikenheten för att förstå människor och i förlängningen hela världen är det som driver mig liksom viljan att leverera insikter som skapar skillnad.

Boka ett möte med mig!