You are here

2021-03-16

2020 års TS-upplagor för svenska dagspressen

Vi ser att dagstidningarnas transformation till digitala läsare fortsätter, vilket också avspeglas i TS-upplagorna. Där inkluderas både e-tidningsabonnemang och plusabonnemang, det vill säga e som är en digital kopia av papperstidningen och plus som är abonnenter som betalar för låst redaktionellt innehåll på webbplatsen.

Upplagetappen de senaste åren har bromsats upp i och med att den digitala abonnemangsstocken växer. Alltfler svenskar väljer att betala för digitalt redaktionellt innehåll. TS-upplagan totalt sett är nu relativt stabil och vi ser att upplagan i stort sett är oförändrad i snitt mellan 2019 och 2020. För ett 20-tal dagstidningar ökar också upplagan. Betalningsgraden är hög, ca 92 procent.

Storstadstidningar som GP och Sydsvenskan har nått sin digitala dipping point och visar en digital upplageandel om ca 50 procent. Även andra större lokala dagstidningar som GD, VLT och NA har en  digital andel överstigande 40 %. ÖP ligger över 50 % digitalt. För flerdagarstidningar (5-7) uppgår den digitala upplageandelen i snitt till ca 33 procent 2020.

 

Länk till upplagetabell för dagspress

Lars Björkman

Affärsområdeschef Media Audit

076 536 24 10