You are here

MEDIESTÖD TILL DAGSPESS OCH NYHETSMEDIER

Kantar Media Audit tar fram särskilda intyg för mediestöd och driftstöd. Såsom en särskild presstödsupplaga till alla dagstidningar som ansöker om driftstöd, där ett presstödsintyg sammanställs.

Jörgen Klareus

Ansvarig mediestödsmätningar

08-507 424 16

Presstöd
Media Audit sammanställer mediestödsintyg på uppdrag av nyhetsmedier eller efter beslut av Mediestödsnämnden.
Contact: 
Jörgen Klareus
Info
Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Block Contact: 

Vill du veta mer om våra tjänster? Fyll i din e-postadress, så kontaktar vi dig senast nästkommande vardag.

Alternative header: 
Invert background: