Segmentering

Vi har under många år studerat människors attityder, livsstil och grundläggande värderingar i kombination med kunskap om varumärken och konsumtion. Syftet med att segmentera marknaden är att försöka spåra likheter inom och skillnader mellan olika grupper av människor i samhället. Genom att urskilja vilka värderingsgrunder som karaktäriserar olika grupper ökar möjligheten att kommunicera med dem på "rätt" sätt. Att sedan kombinera prioriterade segment med information om medieanvändning, varumärkespreferenser och konsumtionsbeteenden innebär unika förutsättningar för framgångsrik marknadskommunikation.

Ring oss så berättar vi mer!

Peter Callius

Affärsområdeschef – MEDIA

0701-842191

Expert på att förstå det komplexa sambandet mellan människor och medier.

Boka ett möte med mig!
Share Image: