NeedScope

Det finns många populära varumärken, men bara ett fåtal har den magnetiska kraft som gör dem oemotståndliga. Oemotståndliga varumärken frammanar ett starkt behov som gör att man oundvikligen väljer dem, vilket gör dem omöjliga att konkurrera med. Oemotståndliga varumärken skapar verkliga strategiska och ekonomiska fördelar.

NeedScope förstår vad som skapar oemotståndlighet hos varumärken. I grunden för varumärkets oemotståndlighet finns en djup förståelse för konsumentens behov på alla nivåer – ända ner till de bakomliggande känslomässiga behov som påverkar valet. För att få denna djupa förståelse använder NeedScope en kombination av unika, skyddade modeller och verktyg:

NeedScope är ett unikt system för varumärkesbyggande som hjälper företag över hela världen att utveckla och aktivera oemotståndliga varumärken. NeedScope kan användas genom hela marknadsföringsprocessen – för att identifiera tillväxtmöjligheter på marknaden, fastställa den optimala positioneringen för varumärket och aktivera denna konsekvent i alla touchpoints.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur du gör ditt varumärke oemotståndligt med NeedScope!

Helena Wilson

Senior Research Specialist

0707-992802

Share Image: