Svar på vanliga frågor

Våra undersökningar är ganska omfattande och vi förstår att de kan väcka många frågor. Vi försöker därför svara på en del av frågorna här. Framför allt de som rör urval, anonymitetsskydd och hur och av vem resultatet kommer att användas.

Frågor och svar:

  • Hur har ni fått mitt namn, och varför blev jag utvald?
  • I förvarningsbrevet står det att "intervjupersonerna väljs noggrant, på vetenskapliga grunder". Förklara hur!
  • Hur vet jag att jag är anonym?
  • Vem har beställt frågorna?
  • Varför är det så många frågor?
  • Hur fungerar vinsträtterna och hur stor är vinstchansen?
  • Varför vill ni ha mina kontaktuppgifter?
     

Hur har ni fått mitt namn, och varför blev just jag utvald?
Du är slumpmässigt vald ur befolkningsregistret som kallas SPAR (Statens personadressregister) där hela Sveriges befolkning finns registrerad. Stickproven till våra undersökningar är slumpmässigt utvalda personer utifrån kriterier såsom kön, ålder och boendeort. Många svenska företag och organisationer hämtar sina urval ur SPAR och marknadsundersökningsföretag gör ofta sina stickprovsundersökningar med hjälp av urval från SPAR. Varje enskild individ i stickprovet kan sägas representera många andra individer.

I förvarningsbrevet står det att "intervjupersonerna väljs noggrant, på vetenskapliga grunder". Förklara hur!
När man gör ett stickprovsurval ska det så väl som möjligt representera den befolkning man vill undersöka. SPAR är organiserat så att urvalet går lätt. Eftersom varje utvald individ representerar många andra icke tillfrågade personer med samma egenskaper, är det viktigt att så många som möjligt fyller i, och att den som fyller i är den som faktiskt har fått formuläret. Annars blir resultaten svåra att tolka. Om en medelålders mamma fyller i ett formulär som skickats till tonårssonen, kommer detta att leda till märkliga avvikelser i bilden av tonårspojkars beteenden och attityder.

Hur vet jag att jag är anonym?
Anonymitetsskyddet är en av grundstenarna i marknadsundersökningsföretagens gemensamma regler. Ingen information som kan kopplas tillbaka till dig som enskild person får lämnas vidare till någon extern part. Vår interna koppling mellan dig och ditt svar måste brytas inom tre månader efter undersökningen. Undantaget är om du uttryckligen ger ditt tillstånd till att vi sparar data om dig en längre tid.

Vem har beställt frågorna?
Undersökningarna "Sverige Nu" och "Arbete, inflytande och medier" har inga enskilda beställare som avgör till exempel vilka frågor som ställs. Resultaten används i många olika sammanhang av medieföretag, organisationer och annonserande företag.

Varför är det så många frågor?
De samlade resultaten ger en omfattande och mångfacetterad bild av svenskarnas liv. Resultatbanken används som uppslagsbok av analytiker, marknadsförare, tidningar, TV och radio. Alla studerar materialet från olika vinklar. Det är därför viktigt att du som deltagare försöker fylla i alla frågor. Om det känns för besvärligt att fylla i allting, svara i första hand på de frågor som rör ditt mediebeteende, alltså tidningsläsning, TV-tittande, radiolyssnande och internetsurfande, samt frågorna om kön, ålder, civilstånd, etc.

Varför vill ni ha mina kontaktuppgifter?

Ibland ber vi våra deltagare fylla i sitt telefonnummer och sin mejladress för att bli återkontaktad. Det beror på att det ibland kan vara svårt att hitta deltagare inom ett visst urval. Ofta när vi gör marknadsundersökningar är målgruppen vi vill fråga väldigt bred och där vi vill ge en bild av hela Sveriges befolkning. Men ibland behöver vi ett lite smalare urval, till exempel en viss tidnings läsare. Dessa kan vara svårare att hitta, så därför vill vi ibland gärna kunna återkontakta våra deltagare.

Gör ni hembesök för att göra intervjuer?

Vi genomför personliga intervjuer i en del av våra undersökningar. Anledningen är att det i vissa undersökningar finns moment där du som deltagare är med för att svara aktivt på vissa frågor eller för att intervjuaren ska ha möjlighet att följa upp svar under former som mer påminner om ett vanligt samtal.

Alla våra intervjuare är godkända och har legitimation från oss på Sifo. Den skall de ha på sig, synligt. Ser du den inte kan du be om att få se legitimationen. Skulle det kännas obekvämt att träffas i hemmet är det inget som hindrar att man träffas på ett bibliotek eller liknande.

Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: