Sifopanelen

Vi arbetar flitigt med webbaserad datainsamling. Vår svenska webbpanel med 100 000 aktiva panelister kallar vi för Sifopanelen. Dess nordiska motsvarighet har över 250 000 respondenter.

Panelen består av slumpmässigt rekryterade personer, från 16 år och uppåt, och är representativ för Internetanvändarna i landet och svarsfrekvenserna är höga. Deltagarna byts successivt ut och panelen fylls på med nya respondenter för att hindra att deltagarna blir ”experter”.

Panelen rymmer omfattande bakgrundsinformation. Vi känner till allt från traditionell demografi (kön, ålder, utbildning, inkomst, region, hushållsstorlek etc.) till intressen, konsumtionsmönster och medievanor. Varje år gör vi hundratals små och stora undersökningar mot panelen som t ex annons- och kampanjutvärderingar, varumärkesundersökningar, marknadsundersökningar, innovationsstudier, benchmarkundersökningar, attityd-, åsikts-, värderings- och opinionsundersökningar, förpackningstester, målgruppskartläggningar, räckviddsundersökningar etc.
 

Lite kort om panelen i punkter:

  • Sifopanelen i Sverige består av närmare 100 000 aktiva panelister.
  • I norden uppgår våra gemensamma paneler till närmare 250 000 panelister.
  • I våra panelundersökningar får panelisterna poäng som sedan kan lösas in till olika typer av belöningar i form av exempelvis biobiljetter, Triss-lotter och presentkort. Via Presentkortstorget går det också att skänka sin belöning till välgörande ändamål. De panellister som har försökt att delta i en undersökning, men får besked att kvoten är fylld eller att de inte passar in i målgruppen, får en belöning om 2 poäng. 1 poäng = 1 krona.
    Premieobligationer har vi endast för Orvesto Internet-panelen (dvs. de panelister som inte svarar på undersökningar, utan endast sätter cookies på sina enheter så att vi (Media) kan mäta deras internettrafik på olika sajter.
  • Undersökningar i enlighet med vår integritetspolicy och ICC/ESOMARs riktlinjer
  • Observera att rekryteringen till fokusgrupper och djupintervjuer kan ske på annat vis.
Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: