Sifopanelen

Vi har arbetat med undersökningar online sedan 1995 och varje år genomför vi hundratals stora och små undersökningar mot vår panel, Sifopanelen. Vår svenska webbpanel har cirka 100 000 aktiva panelister, och dess nordiska motsvarighet har över 250 000 respondenter.

Panelen består av slumpmässigt rekryterade personer, från 16 år och uppåt, och är representativa för internetanvändandet i landet. Vår panel fylls ständigt på med nya respondenter som deltar i våra undersökningar och bidrar till höga svarsfrekvenser.

Det finns omfattande bakgrundsinformation för våra respondenter, vilket gör att vi kan rikta våra utskick direkt till aktuell målgrupp. Vi känner till allt från traditionell demografi (kön, ålder, utbildning, inkomst, region, hushållsstorlek etc.) till intressen, konsumtionsmönster och medievanor.

Flera olika typer av undersökningar går att genomföra i panelen och några exempel är bland annat annons- och kampanjutvärderingar, varumärkesundersökningar, marknadsundersökningar, innovationsstudier, benchmarkundersökningar, attityd-, åsikts-, värderings- och opinionsundersökningar, målgruppskartläggningar och räckviddsundersökningar. Det genomförs även kvalitativa undersökningar där paneldeltagare bjuds in till att delta i exempelvis produkttester eller fokusgrupper.

Kort om Sifopanelen
- Sifopanelen i Sverige består av närmare 100 000 aktiva panelister
- Panelen rekryteras specifikt för att delta i våra undersökningar vilket ger höga svarsfrekvenser och tillförlitliga resultat
- För alla genomförda undersökningar erhåller panelisterna poäng som kan lösas in till olika belöningar likt presentkort, biobiljetter eller trisslotter.
- Vi uppmuntrar deltagande i våra undersökningar! Panelister som försöker delta i en undersökning där målgruppen är fylld erhåller också poäng.
- Undersökningar i Sifopanelen genomförs alltid i enlighet med vår integritetspolicy och ICC/ESOMARs riktlinjer.

Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: