Sverige Nu

Vad är Sverige Nu?

Varje år genomför vi på SIFO tusentals telefonintervjuer, postenkäter och webbintervjuer för att ta reda på vad svenska folket tycker, tänker och gör. En av våra största och viktigaste löpande undersökningar är Sverige Nu. I undersökningen följer vi hur olika grupper i Sverige utvecklas och förändras över tid beträffande bland annat intressen, attityder, aktiviteter, konsumtionsmönster och mediekonsumtion. Genom resultaten från denna undersökning skapar vi en ögonblicksbild av Sverige - just här och nu. Ditt svar är viktigt och behövs.

Även om det kan finnas sådant i undersökningen som känns obekant eller mindre relevant för dig hoppas vi att du kan ta dig tid att ge svar på alla frågor. Enkäten är omfattande men du har gott om tid på dig att svara på undersökningen innan sista svarsdagen. Självklart är vi tacksamma ju snarare du deltar. Alla som deltar i Sverige Nu får en belöning. Läs mer om belöningarna i det brev du fått hem i brevlådan från oss.

Har du fått en inbjudan till att delta i Sverige Nu? Logga in på sverigenu.sifo.se

Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: