You are here

2019-03-08

TS-upplagorna för dagstidningar 2018.

TS har nu släppt upplagorna för dagstidningar gällande kalenderåret 2018. Tidskrifter och gratistidningar publicerar brutet helår, 1.7 – 30.6, och senaste upplagesläpp var i oktober 2018. I TS redovisning ingår digitala exemplar, både e-tidningsabonnemang (de som har en digital kopia av papperstidningen) och plusabonnemang (de som betalar för att läsa låsta artiklar digitalt).

All information finns nu på mediafacts.se och under audit rapporter här.

Vi ser att dagstidningarnas transformation till digitala läsare nu börjar bli intressant. Upplagetappen de senaste åren har bromsats upp i och med att den digitala abonnemangsstocken växer. Alltfler svenskar väljer att betala för redaktionellt innehåll. Vi hoppas att denna trend fortsätter. Den digitala upplagan inklusive plusabonnemang, för jämförbara TS-anslutna dagstidningar 4-7 dagars utgivning, utgör ca 23 procent av den totala TS-upplagan. Föregående år var motsvarande andel ca 16 procent. TS-upplagan totalt sett är nu stabil och vi ser en marginell minskning med ca 1 procent mellan 2017 och 2018. Betalningsgraden är fortfarande hög, ca 90 procent.

Fådagarstidningar, 1-3 dagar per vecka, minskar också mycket marginellt, ca 0,6 procent. Betalningsgrad även här ca 90 procent. Andelen digitala exemplar är här lägre och uppgår till ca 7 procent. För ett antal tidningar har upplagan påverkats positivt i och med slopat friexemplarbegränsning i gällande regler.

Se redovisningen av 2018 års TS-upplagor för den svenska dagspressen nedan.

Lars Björkman

Affärsområdeschef Media Audit

076 536 24 10