You are here

2018-12-04

Svenska företagsledare om sin digitala konkurrenskraft 2018

Omställningen till en digitaliserad marknad är en stor utmaning för flera företag – i många fall den största utmaning de stått inför. Målet med undersökningen var att ta reda på hur svenska VDs och marknadschefer ser på sin egen digitala förmåga och konkurrenskraft, samt att kartlägga vilka deras viktigaste utmaningar är för att möta den digitaliserade marknaden.

På uppdrag av Curamando genomförde Kantar Sifo undersökningen bland VDs och marknadschefer på svenska bolag med omsättning över 300 miljoner kronor. Undersökningen bestod av sju stycken frågor och uppskattades ta ungefär tre minuter att svara på. Enkäten skickades ut till urvalet per email. Kantar Sifo ringde även till en del av urvalet, för att maximera svarsfrekvensen.

Undersökningen påbörjades den 1 oktober 2018 och avslutades den 19 oktober 2018.

Lina Lindström

Project Manager

+46 (0) 765 36 2029

Lina började 2016 med online boards och djupintervjuer inom B2C. - ”Jag gillar att omsätta ”det lilla” och ofta vardagliga, till konkret affärsnytta i form av värdeskapande insikter som företag kan agera på”.