You are here

2015-03-23

Radiolyssnandet i Sverige 2014 - Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel

Daglig räckvidd för radiolyssnandet i Sverige år 2014 var 72,6 procent. I genomsnitt lyssnade varje person 107 minuter på radio varje dag. Av dessa 107 minuter så sker 56 i det egna hemmet och 51 minuter på annan plats (bil, andra färdmedel, arbete/skola, utomhus etc.). Genomsnittlig räckvidd hemma är 58,5 procent och utanför hemmet 48,8 procent.

Såväl räckvidd som lyssnartid är störst i de äldre åldersgrupperna. Dock är dygnsräckvidden bland personer 12-29 år så hög som 56,8 procent och lyssnartiden 52 minuter. Män lyssnar i något högre utsträckning än kvinnor, avser såväl räckvidd som lyssnartid.

Räckvidd och lyssnartid är i stort sett identisk under de fem vardagarna (74,1 procent, 112 minuter) för att sjunka något under lördagar (70,2 procent, 98 minuter) och söndagar (67,3 procent, 89 minuter).

Det finns inga tydliga säsongsvariationer men under den mest frekventa semestermånaden juli så är radiolyssnandet som lägst med 68,1 procents räckvidd, att jämföra med 72,6 procent över hela året.

Ulf Haraldsson

Client Service Director

0705-258682