You are here

2019-06-13

ORVESTO® Konsument 2019:1

Idag den 13 juni lanseras mediernas räckvidder enligt ORVESTO Konsument 2019:1. 

Undersökningen genomfördes under perioden 1 januari – 30 april och totalt deltog 13 192 personer i mätningen. 

I denna rapport redovisas primärt tryckta medier och deras digitala utgåvor. I Sesame finns som vanligt data för samtliga huvudmedier, sociala medier etc. 

 

Varumärkets totala räckvidd 

Att analysera den tryckta printprodukten utan att ta hänsyn till varumärkets totala räckvidd är att bara berätta ena sidan av utvecklingen av printvarumärken. Därför uppmanar vi alla till att studera både den digitala och det analoga fotavtrycket och att se hur de samverkar. 

Den digitala mätningen baseras på en passiv teknisk mätning av 20 000 individers surfbeteende på mobil, appar och desktop. Vi ser i mätningen att variationen är mycket stor. Vissa har långt kvar till sin digitala ”tipping point” (det ögonblick då man i snitt har fler digitala än analoga läsare) och vissa har nått den sedan länge medan ytterligare en kategori har ett digitalt fotavtryck som helt enkelt är för litet att mäta på ett tillförlitligt sätt.

 

Förändringar i räckviddsfrågan för dagspress 

För de tidningar som har söndagsutgivning så togs det svarsalternativet bort i undersökningen 2017:1 och ersattes i stället av en fråga som mäter läsande en genomsnittlig veckodag. 

Bakgrunden är helt enkelt att det blivit otidsenligt att separera söndagstidningen och att fortfarande mäta lördag som en ”vardag”. Dessutom är det tydligt att utvecklingen av e-tidningsläsandet gör att begreppet "en genomsnittlig dag" blivit tydligare och mer lättförståeligt för respondenter.

Innan denna ändring gjordes genomfördes en pilotstudie på drygt 8000 respondenter. 

Den nya frågan omfattar i princip endast storstadsmorgontidningarna och kvällspressen och innebär att direkta jämförelser med tidigare mätningar skall göras med försiktighet. 

 

E-tidningsläsning inkluderad i printräckvidden

Räckvidderna för print omfattar sedan undersökningen 2016:1 även e-tidningar (med e-tidning avses en digital kopia av hela papperstidningen). Skälet till detta är just att det är en exakt kopia av titeln och att den därför bör räknas in i den ordinarie räckvidden. Det betyder att printmedier nu kan tillgodogöra sig ytterligare en form av läsning som tidigare inte mätts. 

Då detta innebär ett naturligt tillskott av läsare ska man ha detta i åtanke när man analyserar den nya datan och jämför den med mätningar gjorda före 2016:1. D.v.s. möjligheten till direkta jämförelser mellan mätningarna är begränsad.

Totalt har de redovisade tidskrifterna 22 611 000 bruttoläsare. Det betyder att varje person läser i snitt 2,9 av de redovisade tidskriftstitlarna.

För information om räckviddsutvecklingen över tid hänvisar vi till rapporten Räckviddsutveckling ORVESTO® Konsument 2019:1 härnere.