You are here

2020-09-24

ORVESTO Näringsliv 2020

Sveriges största undersökning av det yrkesverksamma Sverige

I ORVESTO Näringsliv 2020 beskrivs den yrkesarbetande befolkningens mediekonsumtion. Allt från läsning av dagspress, branschpress till beteendet på olika digitala plattformar och sociala medier. 

Utöver mediekonsumtion undersöks och kartläggs även tusentals målgrupper i ORVESTO Näringsliv. I årets undersökning, som genomfördes under perioden 17 mars – 27 maj 2020, har 14 744 personer deltagit. Dessa representerar en population av strax över 4,8 miljoner människor i åldrarna 21-65 år med en taxerad årsinkomst på minst 100 000 kr. Samtliga respondenter har fått välja att svara på undersökningen postalt eller digitalt.

Laura Macchi

Client Director, Media Division

+46 701 842016

Niklas Ekman

Client Director, Media Division

0701-842196