You are here

2019-09-19

ORVESTO Näringsliv 2019

Sveriges största undersökning av det yrkesverksamma Sverige

I ORVESTO Näringsliv 2019 beskrivs den yrkesarbetande befolkningens mediekonsumtion. Allt från läsning av dagspress, branschpress till beteendet på olika digitala plattformar och sociala medier.

Utöver mediekonsumtion undersöks och kartläggs även tusentals målgrupper i ORVESTO Näringsliv. I årets undersökning, som genomfördes under perioden 11 mars – 29 maj 2019, har 12 915 personer deltagit. Dessa representerar en population av strax under 4,8 miljoner människor i åldrarna 21-65 år med en taxerad årsinkomst på minst 100 000 kr. Samtliga respondenter har fått välja att svara på undersökningen postalt eller digitalt.

Niklas Ekman

Account Manager - Media

0701-842196