You are here

2021-03-16

ORVESTO KONSUMENT 2020:HELÅR

Idag den 16 mars lanseras mediernas räckvidder enligt ORVESTO Konsument 2020 Helår. Undersökningen genomfördes under perioden 1 januari -31 december 2020 och totalt deltog
40 942 personer i mätningen.
I denna rapport redovisas primärt tryckta medier och digitala utgåvor. I Kantar Sifos analysverktyg Sesame finns som vanligt data för samtliga huvudmedier, sociala medier etc.

Varumärkets totala räckvidd

Att analysera enbart den tryckta printprodukten utan att ta hänsyn till varumärkets totala räckvidd är att bara berätta ena sidan av hur utvecklingen ser ut. Till följd av en ökad digitalisering under
många år har den digitala kanalen blivit lika viktig som den tryckta för många medier när det kommer till att nå ut med redaktionellt material och interagera med sina läsare. Därför uppmanar vi alla till att studera både den digitala och den analoga räckvidden samt hur dessa samverkar. Den digitala mätningen baseras på en passiv mätning i realtid av 20 000 individers surfbeteende på mobil, appar och desktop.

Vi ser i mätningen att variationen är mycket stor. Vissa har långt kvar till sin digitala “tipping point” (det ögonblick då man i snitt har fler digitala än analoga läsare) och vissa har nått den sedan länge medan ytterligare en kategori har ett digitalt fotavtryck som helt enkelt är för litet att mäta på ett tillförlitligt sätt.

 

Insikter från ORVESTO Konsument 2020:Helår hittar du här