You are here

2019-03-08

ORVESTO Konsument 2018 Helår

 Den 8 mars lanseras mediernas räckvidder enligt ORVESTO Konsument 2018 Helår. 
 Undersökningen genomfördes under perioden januari – december och totalt deltog 39 236 personer i mätningen. 
 

Förändringar i räckviddsfrågan för dagspress

För de tidningar som har söndagsutgivning så togs det svarsalternativet bort i undersökningen 2017:1 och ersattes i stället av en fråga som mäter läsande en genomsnittlig veckodag. 

Bakgrunden är helt enkelt att det blivit otidsenligt att separera söndagstidningen och att fortfarande mäta lördag som en ”vardag”. Dessutom är det tydligt att utvecklingen av e tidningsläsandet gör att begreppet en genomsnittlig dag blivit tydligare och mer lättförståeligt för respondenter. 

Innan denna ändring gjordes genomfördes en pilotstudie på drygt 8000 respondenter. Den nya frågan omfattar i princip endast storstadsmorgontidningarna och kvällspressen och innebär att direkta jämförelser med tidigare mätningar skall göras med försiktighet. 

 

E-tidningsläsning inkluderad i printräckvidden

Räckvidderna för print omfattar sedan undersökningen 2016:1 även e-tidningar (med e-tidning avses en digital kopia av hela papperstidningen). Skälet till detta är just att det är en exakt kopia av titeln och att den därför bör räknas in i den ordinarie räckvidden. Det betyder att printmedier nu kan tillgodogöra sig ytterligare en form av läsning som tidigare inte mätts. 

Då detta innebär ett naturligt tillskott av läsare ska man ha detta i åtanke när man analyserar den nya datan och jämför den med mätningar gjorda före 2016:1. D.v.s. möjligheten till direkta jämförelser mellan mätningarna är begränsad. 

Kontakta oss på sesamesupport@kantarsifo.com om du vill veta mer.