You are here

2017-01-10

Nyårslöften 2017

Totalt 18 procent av allmänheten uppger att de har avgett något nyårslöfte för 2017 medan 82 procent inte har det. Kvinnor och yngre har i större utstäckning än män och äldre uppgett att de har något nyårslöfte för 2017. Nyårslöftena går i hälsans tecken, äta mer hälsosamt, börja träna och stressa mindre är de tre vanligaste löftena för 2017. Fler kvinnor och 30-49 åringar säger att de ska äta mer hälsosamt och stressa mindre än män och övriga åldersgrupper. Bland unga är byta jobb ett mer förekommande nyårslöfte (14%) än i övriga grupper. 28 procent av respondenterna över 65 år uppger att de har löftet att dricka mindre alkohol 2017.

Jämfört med föregående årsskifte har fler avgett ett nyårslöfte inför 2017. Omkring hälten tror att 2017 kommer att bli ungefär lika som 2016 medan något fler än en tredjedel tror att det kommer att bli bättre. Särskilt positiva är unga. 


Undersökningen genomfördes mellan den 2-5 januari 2017 i Sifos webbpanel och omfattar 1376 intervjuer.