You are here

2020-07-06

Energibarometern Q2 2020

Under första halvåret 2020 har det skett en enormt stora förändringar i svenskars attityder i samhällsfrågor. Detta var något som verkligen stack ut i senaste Energibarometern där vi bl.a. ställde frågan vad de anser vara den största utmaningen som Sverige står inför just nu.

- Störst ökning mot föregående kvartal är andelen som har svarat Sveriges ekonomiska läge (+27%) och Arbetslösheten (+26%).

- Störst minskning mot föregående kvartal är andelen som har svarat Våld och kriminalitet (-21%) och, förvånande nog, Sjukvårdsköer (-21%).

 

Energibarometern är en rapport som ger en bild av vad 2000 energikonsumenter tycker om sina egna leverantörer och om branschen som helhet, när det gäller utmaningar, anseende, nöjdhet och mycket mer. Resultaten finns nedbrutet på bolagsnivå inom elhandel, elnät och fjärrvärme. Den drygt 80-sidiga rapporten finns för beställning, kontakta oss gärna för mer information.