Tidskrifter förenklad redovisning

Audit Rapporter

Här publiceras de senaste upplagorna från TS samt andra reviderade publika mått från Media Audit. TS släpper upplageuppgifter för dagspressen avseende kalenderåret 2018 den 8 mars i år. För tidskrifter och gratistidningar är den senaste perioden helåret 2018 (1.7 - 30.6) som släpptes publikt i oktober 2018.

Tidskrifter förenklad redovisning

TS-distribution Förändring
Medietitel Antal utgåvor (avser juli 2017
– juni 2018)
2018
2017 Ex % Postdistribution Sålda lösnr Utgivningsort
Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: