Tidskrifter förenklad redovisning

Audit Rapporter

Här publiceras de senaste upplagorna från TS samt andra reviderade publika mått från Media Audit. Senast publicerade uppgifter nedan är kalenderåret 2018 för dagspress och den brutna perioden 1/7 2017 till 30/6 2018 för tidskrifter och gratistidningar. TS släpper upplageuppgifter för dagspressen avseende kalenderåret 2019 i mars 2020. För tidskrifter och gratistidningar publiceras helåret 2019 (1/7 2018 – 30/6 2019) i oktober i år.

Tidskrifter förenklad redovisning

TS-distribution Förändring
Medietitel Antal utgåvor (avser juli 2017
– juni 2018)
2018
2017 Ex % Postdistribution Sålda lösnr Utgivningsort
Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: