Tidskrifter förenklad redovisning

Audit Rapporter

Här publiceras de senaste TS-upplagorna samt andra reviderade publika mått från Media Audit. Senast publicerade uppgifter nedan är kalenderåret 2020 för dagspress och den brutna perioden 1/7 2019 till 30/6 2020 för tidskrifter och gratistidningar.

Tidskrifter förenklad redovisning

TS-distribution Förändring
Medietitel Antal utgåvor 2020 2019 Ex % Postdistribution Sålda lösnr Utgivningsort
Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: