Tidskrifter

Audit Rapporter

Här publiceras de senaste upplagorna från TS samt andra reviderade publika mått från Media Audit. TS släpper upplageuppgifter för dagspressen avseende kalenderåret 2018 den 8 mars i år. För tidskrifter och gratistidningar är den senaste perioden helåret 2018 (1.7 - 30.6) som släpptes publikt i oktober 2018.

Tidskrifter

TS-upplaga Förändring Abonnerade
exemplar
Medietitel Antal
utgåvor
(avser juli 2017
– juni 2018)
2018
2017 Ex % Fullt
bet
Rabatt Sålda
lösnummer
Medlem
ex
Friex
Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: