Tidskrifter

Audit Rapporter

Här publiceras de senaste TS-upplagorna samt andra reviderade publika mått från Media Audit. Senast publicerade uppgifter nedan är kalenderåret 2020 för dagspress och den brutna perioden 1/7 2020 till 30/6 2021 för tidskrifter och gratistidningar.

Tidskrifter

TS-upplaga Förändring Abonnerade
exemplar
Medietitel Antal
utgåvor
2021 2020 Ex % Fullt
bet
Rabatt Sålda
lösnummer
Medlem
ex
Friex
Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: