Tidskrifter

Audit Rapporter

Här publiceras de senaste TS-upplagorna samt andra reviderade publika mått från Media Audit. Senast publicerade uppgifter nedan är kalenderåret 2023 för dagspress och den brutna perioden 1/7 2022 till 30/6 2023 för tidskrifter och gratistidningar.

Tidskrifter

TS-upplaga Förändring Abonnerade
exemplar
Medietitel Antal
utgåvor
2023 2022 Ex % Fullt
bet
Rabatt Sålda
lösnummer
Medlem
ex
Friex
Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: