Etiska regler

Undersökningsverksamheten i Sverige övervakas av ERM, Etiska Rådet för Marknadsundersökningar. ERM har som huvuduppgift är att se till att ICC/ESOMAR's Internationella Regler för Marknadsundersökningar efterlevs av aktörer i branschen. Reglerna gäller bl.a. skyddet av uppgiftslämnarnas anonymitet och tydligheten i gränsdragningen mellan marknadsundersökningar å ena sidan och marknadsföring, telemarketing och olika former av direkta säljåtgärder å andra sidan.

Du kan vända dig till ERM om du vill ställa frågor om hur reglerna ska tolkas eller om du vill göra en anmälan.

Hör av dig så berättar vi mer!

Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: