You are here

2014-04-09

Vad kännetecknar Sveriges lyckligaste?

Vi säger ofta att lycka inte går att köpa för pengar men frågan är då vad som kännetecknar Sveriges lyckligaste människor.

För att finna svaret på denna fråga anlyserades data ur ORVESTO Konsument 2013:3 där 13 880 svenskar mellan 16-80 har intervjuats. 31,3 % av befolkningen motsvarande 2,2 miljoner människor förklarade att de var mycket nöjda med sitt liv.

Att ha hälsan och att inte stressa

Det viktigaste för att  svenskarna  ska vara nöjda med sitt liv är helt enkelt att man inte upplever några hälsoproblem (56,7 % instämmer helt) och så många som 47,2 %  hävdar vikten av att leva hälsosamt. Människor som lever ett stressigt liv tenderar också till att vara mindre nöjda med sina liv. 

Relationer & Närhet

Behovet av starka relationer för att vara lycklig syns tydligt och hela 72,1 % betonar vikten av en stark relation till en partner. På samma sätt ser vi att lyckliga människor också trivs med att exempelvis bjuda hem gäster till sitt hem. Vi ser också en kraftig överrepresentation bland gifta/sammanboende.

Självsäkra och medvetna

Människor som är nöjda med sina liv är också säkra på sig själva. Det syns bland annat i att lyckliga människor i betydligt större utsträckning anser att folk helt enkelt får acceptera  dem som de är (73,6 %).  Man anser också mer än andra att det är viktigt att vara välklädd och att sköta om sin kropp och sitt utseende.

Pengar skapar förutsättningar

Även om lycka inte kan köpas för pengar så syns det glasklart att en stark ekonomi ökar förutsättningarna till att leva ett lyckligt liv. Och de mest nöjda har det bättre ekonomiskt än de flesta.

Det är skönt att bli gammal. Att vara ung var för djävligt. (Hjalmar Söderberg)

Även om man inte behöver vara gammal för att vara nöjd med sitt liv så ser vi tydligt att Sveriges nöjdaste oftare är pensionärer. Vi ser att de unga inte alls på samma sätt är nöjda med sina liv.

Bor på landsbyggden och värnar det lokala, men ser världen

Landsbygd och lycka är tydligt sammankopplade och vi ser också ett starkt och levande intresse för det lokala perspektivet.

Även om grundinställningen är lokal så syns det att lyckliga människor söker perspektiv genom att resa.  De väljer att se världen och är således kraftigt överrepresenterade vad det gäller alla typer av resor.

Tar det lugnt med längdskidåkning och golf

När man studerar olika fritidsintressen så ser man  att det är "långsamma" aktiviteter som dominerar och det lyfter givetvis frågan om det helt enkelt är så att det är "långsamma" människor som också är mest nöjda generellt sett.

Värnar om sig själva och andra

Människor som är nöjda med sitt liv syns veta vad de har och är angelägna om att det förblir på det sättet. Som en konsekvens sopsorterar man och när man väljer bil är dess säkerhet viktig. Man är också generösare än andra med att skänka till välgörenhet  och mer accepterande till att ta emot fler flyktingar och till att sänka sin levnadsstandard för att värna om miljön.

Vill se en blomma växa…

…och är därför storspenderare vad det gäller blommor och trädgårdsartiklar.

I övrigt kännetecknas de mest nöjda svenskarna av att de ofta tuggar SB12 och knaprar på Pauluns Müsli när de läsandes sin morgontidning cementerar sin åsikt om vilket parti de är så säkra på att rösta på.

 

Peter Callius

Affärsområdeschef – MEDIA

0701-842191

Share Image: