You are here

2016-09-23

TNS Sifo byter namn till Kantar Sifo och breddar sitt erbjudande

Som en del av ett internationellt förändringsprojekt vars syfte är att förse kunderna med ännu enklare tillgång till Kantars kompetens och resurser på varje lokal marknad, ändrar TNS Sifo namn till Kantar Sifo.

WPP-ägda Kantar, som TNS Sifo är en del av, genomför ett omfattande förändringsarbete för att hjälpa sina kunder att ännu mer effektivt skapa tillväxtmöjligheter. Nu samlas bolagen och varumärkena inom Kantar under ett och samma paraply för att samarbetet mellan de olika kompetenserna skall bli mer effektivt och på så sätt kunna erbjuda kunderna bättre råd och analyser.

- Att vi byter till Kantar Sifo markerar en fortsatt resa mot en alltmer avancerad analys- och konsultverksamhet. Inom alla våra områden kommer vi att med en större internationell kompetens bli bättre på våra lokala erbjudanden. Vi kommer att bli bättre på att hjälpa våra kunder att växa. De kommer att i ökad utsträckning känna av att vi gör skillnad, säger Yvonne Pernodd VD för Kantar Sifo och Kantarbolagen i Norden och Baltikum.

Bytet till Kantar Sifo visar också att vi kommer att tillföra nya kompetenser inom konsultverksamheten där vi blir del av en internationell konsultorganisation med representation i mer än 100 länder (Kantar Consulting). Inom det offentliga området innebär det att vi blir en del av den internationella organisationen Kantar Public som genomför arbeten åt den offentliga sektorn i mer än 40 länder. Inom media är vi fortsatt en del av Kantar Media med kompetens inom alla delar av medieanalys.

För mer information kontakta Yvonne Pernodd VD för Kantarbolagen i Norden och Baltikum, mobil: 0701-84 20 17 eller Toivo Sjörén, presskontakt mobil: 0701-84 23 50

Om Kantar Sifo
Vi är en av världens största leverantörer av analysbaserad rådgivning. Vi levererar värdefulla insikter och hjälper företag och organisationer att fatta välgrundade beslut och skapa tillväxt. Med expertis inom media, innovation, kundrelationer, varumärke, kommunikation, medarbetare och organisation, hjälper vi våra kunder att optimera och göra det möjligt för de mekanismer som är viktigast för att skapa tillväxt. Mer information finns på www.tns-sifo.se och www.tnsglobal.com

Om Kantar
Kantar är en av världens ledande bolag inom data, insikt och rådgivning. Vi arbetar tillsammans över hela spektrumet av undersöknings- och rådgivningsdiscipliner. Våra specialiserade varumärken, med 30 000 medarbetare, levererar inspirerande insikter och affärsstrategier till kunder i 100 länder. Kantar är en del av WPP.

Share Image: