You are here

2018-09-13

STARTUPBOLAGET PULPAC AB BREDDAR ÄGANDET

Marknadens intresse har varit stort för den teknik som uppfunnits och utvecklas av PulPac AB i Göteborg. Tekniken, som är patenterad och erbjuds kunder på licens, gör det möjligt att ersätta engångsplast med papper. Ett konsortium av västsvenska investerare via PP Intressenter AB (PPI) har gått in som ny ägare i PulPac. I samband med ägarförändringen tillförs nytt kapital, vilket möjliggör en kraftfull satsning på att industrialisera tekniken.

”PulPac är en teknik för att forma cellulosa på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. På mindre än en sekund kan vi forma en stark och stabil produkt helt i papper och i nästan vilken form eller utseende som helst. Detta är helt unikt och öppnar för att industriellt och storskaligt ersätta plasten i förpackningar och engångsprodukter” säger Linus Larsson, PulPac’s vice VD, tillika en av uppfinnarna av tekniken.


Startupbolaget PulPac AB är sprunget ur ett intraprenörsprojekt inom WPP plc, en världsomspännande koncern med ca 200 000 anställda, vilken fram till nyligen ägde 100% av PulPac AB. Då WPPs verksamhet är kommunikation och inte industriutveckling av plastfria produkter och då PPI visat intresse för PulPacs teknik och affärsmöjligheter träffade WPP och PPI i början av september ett avtal där PPI nu äger ca 38% av PulPac och där WPP minskat sitt ägande till ca 42 % efter att samtidigt sålt ca 20% till personalen på PulPac.

PPI ägs av en grupp ”affärsänglar” från Västsverige. Bland PPIs indirekta huvudägare kan nämnas Johan Möller, en av grundarna till nischbanken Collector, Lennart Grebelius, grundare och ägare av Sätila Holding AB, Mats Franzén och Pål Junhamn grundare av Zetup AB, samt Björn Engström, Forsman & Bodenfors.

”Vi har hittills haft en stabil teknikutveckling, men nytt kapital gör att vi snabbare kan industrialisera vår teknik och därmed börja generera licensintäkter - samtidigt som vi kan bidra till att lösa ett av vår tids stora miljöproblem” kommenterar Linus Larsson.

”Den globala marknaden för förpackningar växer stadigt och inom de närmaste åren beräknas den uppgå till närmare 1000 miljarder USD. Hållbara förpackningar är en stark trend och den delen av marknaden växer i snabbare takt. Vi märker ett tydligt intresse för PulPac eftersom det med vår teknik är möjligt att tillverka produkter som är både förnyelsebara, biologiskt nedbrytbara, komposterbara, återvinningsbara och i många fall dessutom billigare än en motsvarande plastprodukt” avslutar Linus Larsson.

 

KONTAKT:
PulPac AB: Linus Larsson, linus.larsson@pulpac.com, 0721- 79 89 18
PPI AB: Johan Möller, johan.moll@gmail.com, 0708-46 71 60
WPP: Yvonne Pernodd, yvonne.pernodd@kantarsifo.com, 0701-84 20 17

 

Share Image: