You are here

2010-01-13

Sjukdomsnyheterna försvårar läkarnas arbete

Distriktsläkarnas arbete försvåras av nyhetsmediernas rapportering om sjukdomar och symtom. De möter oroliga, uppskrämda patienter med många frågor och patientföreningar som ställer högre krav på sjukvården.

Var tredje distriktsläkare (32 procent) anser att mediernas rapportering om sjukdomar, symtom, läkemedel, behandlingar och forskning försvårar läkarens kontakt och arbete med olika patienter. Patienterna blir oroliga, uppskrämda och ställer många frågor. Endast var tionde distriktsläkare är av motsatt åsikt - att medierapporteringen underlättar. Det visar en ny SIFO-undersökning om distriktsläkares bild av hur mediebilden inverkar på deras arbete.

Medierapporteringen påverkar också patientföreningarna. De nappar snabbt på mediebudskap, de blir oroliga och uppretade, upplever distriktsläkarna. Effekten blir att de ställer ökade krav på sjukvården.

  • Läkemedelsbolagen har få kanaler för att nå ut till den breda allmänheten eftersom reklam för receptbelagda läkemedel är förbjudet. Det gör att de prioriterar medierelaterad PR, det vill säga tips till nyhetsredaktioner, konstaterar Martin Ahlqvist, medieanalytiker på TNS SIFO, och ifrågasätter samtidigt effekten.
  • Om syftet är att öka kunskapen bör läkemedelsbolagen se över vilka redaktioner man kontaktar med nyhetsuppslag. Distriksläkarna själva väljer Läkartidningen, Dagens Medicin och communityn Internetmedicin.se för kunskapshöjning. De hyser avsevärt lägre tillit till breda allmänmedier och förtroendet ökar knappast om allmänmediernas rapportering försvårar läkarnas arbete.

Patienterna frågar om det som är aktuellt i mediebilden. Höstens rapportering kring svininfluensan ökade tydligt patientoron och styrde vaccinationsfrekvensen, anser en läkare i undersökningen. "Svininfluensan är ett dagligt förskräckande exempel på medias genomslagskraft och totala brist på samhällsansvar", skriver en läkare i ett öppet svar.

Undersökningen genomfördes av TNS SIFOs enheter Navigare och PR Research under oktober-december 2009. 380 distriktsläkare svarade på vad olika medier betyder i deras arbete. Intervjuerna gjordes online.

 


Kontakta gärna

Martin Ahlqvist
PR Research, TNS SIFO
08-507 420 20, 0709-73 25 20
martin.ahlqvist@tns-sifo.se

Lotta Löfving
Navigare, TNS SIFO
0300-515 18, 0736-55 23 15
lotta.lofving@tns-sifo.se

Share Image: