You are here

2014-02-03

Reklamtrötthet hos de nya konsumenterna

Även barnen exponeras för allt mer reklam i vardagen. Vi har frågat barnen vad de anser generellt om reklam i olika medier.

Bioreklam är den reklam som barnen gillar allra bäst, 27 procent anser att reklamen är "ganska/mycket bra". Tv-reklam kommer på andra plats där 14 procent uppfattar reklamen som positiv och reklam i tidningar hamnar på ungefär samma nivå. Därefter kommer internetreklam där 10 procent är positivt inställda till reklamen. Endast ca 5 procent av barnen är positivt inställda till radioreklam och reklam i mobilen. 

Sammanfattningsvis uppfattas den största delen av reklam i samtliga medier som negativ eller likgiltig ("varken eller") av barnen. Tv-reklam anses av 67 procent som "ganska/mycket dålig", därefter kommer reklam i mobilen och på nätet, där 57 respektive 54 procent av barnen är negativt inställda. Tittar vi på samma siffror för 2010 och 2011 så kan vi se en liten trend till att reklamen uppfattas som sämre/ man tar allt mer avstånd idag än tidigare år.

Men den negativa inställningen till reklam är inte något unikt i de yngre generationerna. Tittar vi på den vuxna befolkningen 16-80 år kan vi se samma mönster i inställningen till reklam i samma typer av medier, och i vissa fall verkar reklamtröttheten till och med vara större hos de vuxna än hos barnen.

 

Jag väljer fredagsmys, mamma! 

Att barnen har en inverkan på föräldrarnas inköp av produkter till barnet eller familjens hushåll är kanske inget nytt. Idag är utbudet av produkter och tjänster större än någonsin och helt klart är att barnens inflytande på föräldrarna är betydande vid många inköp. Men vilka produkter har barnen störst inflytande på när det gäller vilket varumärke eller sort som ska köpas?

Det visar sig att störst påverkan har barnen på inköpen av chips/godis och läskmärken, där i snitt 89 procent respektive 77 procent av barnen anser att de påverkar föräldrarnas val av de här produkterna i butiken.

Framför allt är det tjejerna i åldern 13-15 år som har inflytande över föräldrarnas inköpsbeslut. 42 procent av tjejerna i samma ålder tycker att de påverkar familjens val av resor ofta jämfört med 25 procent av killarna i samma ålder.

Det här är bara ett axplock av vad vi kan ta fram från undersökningen ORVESTO Junior.

 

Om ORVESTO Junior

ORVESTO Junior är en postal undersökning om barns medie- och konsumtionsvanor. Undersökningen genomförs årligen och inkluderar cirka

2 000 intervjuer med barn

7-15 år. Vi frågar barnen om tidningsläsande, tv-tittande, radiolyssnande och digitala medier. Vi får reda på i vilken utsträckning barnen konsumerar olika medieslag och hur medieplattformar används för olika typer av aktiviteter. Vi ställer också frågor som rör intressen, matvanor, aktiviteter, vad barnen tycker om reklam i olika medier och vilken inverkan barnens åsikter har på föräldrarnas eller familjens konsumtion.

 

Johanna Ollevik

Media, Stockholm

070-184 20 75

Share Image: