You are here

2022-12-14

Radio anpassar sitt räckviddskriterium till 1 minut från och med 2023

Från och med den 1 januari 2023 förändras räckviddskriteriet för att räknas som en radiolyssnare från 3 sammanhängande minuter till 1 minut. Förändringen av räckviddskriterium för radio gäller generellt för alla räckvidder, såväl daglig räckvidd som veckoräckvidd, programräckvidd, dayparts, etc. Det nya räckviddskriteriet på 1 minut gäller för all svensk nationell radio från Bauer, Viaplay och Sveriges Radio.

Varför förändras räckviddskriteriet till 1 minut?

Målsättningen med förändringen är att harmoniera utvärderingen av radio med hur andra mediers räckvidd utvärderas. En konsekvens av tillväxten av digitala annonsmedier är en räckviddsutvärdering mot allt kortare tidsspann. För vissa digitala medier räcker exponeringar på en eller två sekunder eller bara en pixel i bild för att räkna hem impressions. Samtidigt har radio (och TV) legat kvar med räckviddströsklar på 3-5 sammanhängande minuter för att räknas som lyssnare eller tittare. Samma räckviddsförändring till 1 minut som sker för radio sker parallellt för TV.

Vad blir konsekvensen av räckviddskriterieförändringen för radios lyssnarsiffror?

Konsekvensen av räckviddskriterieförändringen blir att radions räckvidd blir mer direkt jämförbar med andra traditionella och digitala medier. För mediemarknadens köparsida innebär detta en fördel då radio korrekt kan jämföras och utvärderas vid medieköp. Resultatet av en sänkt räckviddströskel blir att publikens storlek kommer att öka något litet. De lyssnare som tillkommer är de som lyssar korta sessioner på en eller två minuter, men inte uppnår tre sammanhängande minuter, en dag, en vecka, under en daypart eller ett program. En stor fördel är att korta radioprogram som Sveriges Radios nyhetssändningar från Ekot på 2-3 minuter nu kommer att få en korrekt publik jämförbar med andra program.

 

 

Jakob Bjur

Research Director

0706-515251

Stefan Svanfeldt

Managing Director, Kantar Media

070-184 22 86

Share Image: 
Kantar Media Radio