You are here

2009-07-02

Pressen stor när 9 av 10 har höga förväntningar på det svenska ordförandeskapet i EU

Svenskarnas förväntningar på Fredrik Reinfeldt som EU-ordförande är mycket höga. Nästan 9 av 10 förväntar sig att han kommer att sköta uppgiften ganska eller mycket bra (87%). Förväntningarna är ett positivt betyg för Fredrik Reinfeldt, men skapar samtidigt pressen att undvika varje form av misslyckande – stort som litet. Folket spår även positiva bieffekter både för landet i stort och för den sittande regeringen i samband med riksdagsvalet 2010, tack vare ordförandeskapet.

Resultatet finns i TNS SIFOs egeninitierade undersökning och medieanalys inför den 1 juli 2009 då Sverige tar över som ordförandeland i EU.

Nationen har tydligt slutit upp bakom Fredrik Reinfeldt inför ordförandeskapet. Man vill att han ska lyckas, på samma sätt som Göran Persson. Man vill tro att framgångar som EU-ordförandeland ska ha positiva effekter för Sverige och svensk ekonomi. Mediebilden och telefonundersökningen ger en samstämmig bild.

Förväntningarna på hög nivå – även hos oppositionsväljarna

Förväntningarna är oväntat höga även bland dem som idag skulle ha valt ett oppositionsparti, ett annat parti eller inget parti – hela 79% tror på ett ganska eller mycket bra resultat av ordförandeskapet. Regeringens anhängare står för den starkast positiva gruppen (97%).

Även om oppositionens anhängare är mindre benägna att tro att den positiva effekten kvarstår inför nästa års riksdagsval, spår ändå 40 % av dessa en positiv inverkan på valresultatet för regeringen genom ordförandeskapet.

Små kriser kan bli stora kriser med höga förväntningar

När Göran Persson höll i ordförandeklubban 2001 ökade förtroendet för statsministern från 35 till 57 procent under det aktuella halvåret och de följande sex månaderna. Möjligheten för Fredrik Reinfeldt att göra samma resa är inte möjlig med det starka utgångsläge han har. Däremot är sannolikheten stor att han stärker sina kort på samma sätt. Risken som Reinfeldt står inför är att ett mindre missöde kan få större proportioner än normalt eftersom förväntningarna ligger på en väldigt hög nivå.

Medierna bidrar till ökade förväntningar

Om folket är statsministerns hejaklack, är medierna dess ledare. Regeringen kan vara mycket nöjd med den bild folket har av Sveriges och Fredrik Reinfeldts roll under det kommande halvåret. Den svenska mediebilden under de senaste två månaderna har bidragit till att stärka och sannolikt öka förväntningarna. 

Med få undantag beskriver medierna hur landets statsminister står inför den absoluta höjdpunkten i sin politiska karriär, en huvudperson i världspolitiken med historisk chans att påverka. Effekterna för Sverige beskrivs också som starkt positiva – en vikarierande stormakt, chansen att visa en förgylld bild av landet, med glänsande svensk kultur och en anda av öppenhet och miljötänkande.

Även när farhågor uttrycks kring de stora uppgifter som väntar, ger tyngden i samma uppgifter utrymme för att låta ett misslyckande, stort eller litet, få en annan orsak än just Fredrik Reinfeldts agerande. Därmed finns en utväg för statsministern att ändå behålla hjälteglorian, om ett eventuellt nederlag infinner sig. Om detta även kommer att färga av sig på väljarna som har mycket höga förväntningar på statsministern återstår att se. Strategin bakom mediehanteringen är onekligen en av de viktigaste faktorer som Reinfeldts medarbetare har att hantera under ordförandeskapet förutsatt att man vill bevara mediebilden samt infria folkets förväntningar.

Telefonundersökningen i stora drag

  • 87% tror att Reinfeldt kommer att sköta uppgiften som ordförande för EU ganska eller mycket bra. 7% tror att han kommer att sköta den ganska eller mycket dåligt.
  • 61% tror att ordförandeskapet påverkar Sverige mycket eller ganska positivt. 28% svarar att det inte spelar någon roll. 5% svarar ganska eller mycket negativ påverkan på Sverige.
  • 52% anser att ordförandeskapet är positivt för regeringens chanser att vinna valet 2010. 22% svarar att det inte spelar någon roll medan 9% tror att ordförandeskapet är negativt ur omvalsynpunkt.

Om undersökningen

Telefonundersökning med 1000 svarande, genomförd 22-25 juni 2009 av TNS SIFO. Medieanalysen baseras på publicitet i tryckta medier under april-juni 2009 och har genomförts av TNS SIFOs avdelning för medieanalys, PR Research.

För mer information vänligen kontakta:

Toivo Sjörén
Ansvarig för TNS SIFOs opinionsundersökningar
0701-84 23 50

Sonja von Lochow
Specialist medieanalys, TNS SIFO PR Research
0763-446 000

Om oss

TNS SIFO kan svenska medier bättre än någon annan. Traditionella och nya, sociala medier. Genom PR Research hjälper vi opinionsbildare, företag och organisationer att nå rätt målgrupp och samla in relevanta fakta. Vi analyserar hur talespersoner, budskap och varumärken når ut i mediebilden. Vi ger kvalificerade råd om hur man kan förbättra sitt PR-arbete och värdera resultatet i relation till sina affärsmål. Det har vi gjort i snart 20 år. Vi finns i Sverige med nätverk över hela världen. 

Share Image: