You are here

2016-05-11

Orvesto Junior 2016 - Strömmade medier hetast bland barn och ungdomar

Orvesto Junior 2016 - Strömmade medier hetast bland barn och ungdomar

Idag lanseras ORVESTO® Junior 2016. Årets undersökning innehåller data om bland annat hur barnen konsumerar media på olika plattformar, digitala aktiviteter, tidsåtgång för mediekonsumtion, påståenden om inställning till reklam, sociala medier med mera. Mer information om hur undersökningen ORVESTO® Junior görs finns längre ner i nyhetsbrevet.

Veckoanvändning av sociala medier

Intresset (fortfarande) stort för sociala medier

Börjar intresset för sociala medier att svalna? Nej, inte bland barnen i alla fall. I ORVESTO® Junior 2016 ser vi att intresset för sociala medier är stort, hela 76 % av barn 7-15 år säger att de har ett ganska/mycket stort intresse för sociala medier och endast 10 % anser att sociala medier inte alls känns intressant.

Att rörlig bild är den populäraste aktiviteten på nätet bland barn har vi kunnat följa i ORVESTO® Junior sedan flera år tillbaka, och i den senaste undersökningen kan vi se att så många som 84 % av alla barn mellan 7-15 år besöker Youtube en gång i veckan eller oftare.

Vi ser också att sociala medier i första hand besöks från mobilen. De barnen som använder sociala medier lägger i genomsnitt 46 minuter per dag på sina aktiviteter där, och de aktiva användarna har i snitt ca 100 vänner på Facebook och 160 följare på Instagram. Något fler barn uppger också i år att de använder sociala medier. Antal vänner på Facebook ligger i linje med hur det såg ut förra året, men vänner/följare på Instagram har ökat något. Tjejer är generellt mer aktiva än killar på sociala medier och har i snitt fler vänner/följare.

Trots frekvent användning och en relativt hög tidsåtgång, instämmer ungefär hälften av barnen till påståendet om att de skulle klara sig alldeles utmärkt utan sociala medier, vilket är en intressant motsägelse.

39 % av pojkar mellan 13- 15 år har Adblock installerat
63 % av barnen 7-15 år är negativt inställda till reklam på nätet, och drygt 50 % till reklam i sociala medier. 39 % av pojkarna mellan 13-15 år har Adblock eller annan annonsblockerare installerat på dator, mobil eller surfplatta. Motsvarande siffra i samma åldersgrupp för tjejer är 16 %. I den yngre åldersgruppen känner man (ännu) inte till vad Adblock är. I Orvesto Konsument senaste undersökning, 2015:3 kan vi se att av de vuxna i Sverige som har annonsblockerare installerat (1 560 000 personer) är drygt 60 % i åldersgruppen 16-34 år. Efter 40 års åldern kan vi se en nedtrappning och i åldersgruppen 50 + är det endast ett fåtal som har installerat en annonsblockerare.

Små barn väljer tv och surfplattan - äldre barn mobiltelefonen

Vi har frågat barnen om vilken plattform de i första hand skulle sakna om den försvann från deras liv. 80 % av 13-15 åringarna skulle sakna sin mobil mycket eller väldigt mycket om den försvann från deras liv. Av 7-9 åringarna skulle 69 % sakna sin tv-apparat, 64 % sin surfplatta mycket eller väldigt mycket.

”För vuxna kan det vara svårt att uppfatta de nyanser barn själva tydligt ser. Med andra ord är ökad insikt om barn och ungdomars värld ett måste för alla som försöker förstå dem”

Bilden nedan visar antalet i varje åldersgrupp som lägger minst en minut per dag eller mer på respektive plattform. Surfplattan används flitigt av de yngre barnen medan de äldre barnen istället är flitiga användare av mobiltelefonen. 

 

Barnen väljer resmålet i sommar

Hela 80 % av 13-15 åringarna menar själva att de påverkar (ibland eller ofta) sina föräldrar när det gäller val av semesterresor. Andra kategorier där barnens påverkan väger starkt är teknik till hemmet och livsmedel till familjen, men även kläder, skor, sportutrustning och möbler som köps till barnen själva.

Om du skulle beskriva dig själv med ett ord…?

Det var ingen lätt fråga att svara på. Snäll, glad, rolig och omtänksam var de vanligaste orden som dök upp i frågan ”Hur skulle du beskriva dig själv med ett ord?” Bilderna ovan visar hur beskrivningar hos barn i storstad respektive landsort skiljer sig. Röda ord indikerar överindexering i respektive målgrupp i jämförelse med hela populationen (barn 7-15 år i Sverige). Det är intressant att se blandningen av beskrivande ord. En del beskriver sig genom ett intresse och andra genom en egenskap. Tillsammans talar orden sitt tydliga språk. Barn och ungdomar är olika. För vuxna kan det vara svårt att uppfatta de nyanser barn själva tydligt ser. Med andra ord är ökad insikt om barn och ungdomars värld ett måste för alla som försöker förstå dem.

Vill du veta mer om barns medievanor och intressen?
Orvesto Junior undersöker barns medie- och konsumtionsvanor och riktar sig till barn i åldern 7-15 år. Undersökningen görs årligen av TNS Sifo:s medieavdelning och inkluderar ca 2000 intervjuer med barn. Vi frågar barnen om bland annat läsning av tidning och böcker, tv-tittande, radiolyssnande och användning av digitala medier. Vi ställer även frågor som rör intressen, matvanor, aktiviteter, reklam och påverkan på föräldrarna. Precis som i alla våra andra Orvestoundersökningar kan man korsköra alla målgrupper mot frågor i Sesame. T.ex. kan man ta reda på vilka värderingar och uppfattningar skiljer sig i olika åldersgrupper.

 

Kontakta Johanna Ollevik om du vill veta mer om Orvesto Junior.

Share Image: