You are here

2023-09-14

Nytt mediestöd – Kantar Media Audit supporterar med Mediestödsintyg

From 1 januari 2024 kommer ett nytt mediestöd att träda i kraft. Det nya mediestödet omfattar fem stödformer:

• Allmänt redaktionsstöd

• Utökat redaktionsstöd

• Distributionsstöd

• Övergångsstöd

• Stöd för tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post

Tidigare driftsstöd och mediestöd upphör därmed. Det nya mediestödet ska vara teknikneutralt. Mediets innehåll kan bestå av text, ljud, bild, rörlig bild och inkluderar bland annat dagspress, webbtidningar och gratistidningar.

Som ni säker är medvetna om så har just nu en första omgång av ett remissyttrande kring ett regelverk och föreskrifter gällande det nya Mediestödet avslutats. Tyvärr så lämnade MPRTs utkast till förslag en hel del mer att önska, bland annat avseende vilka tröskelvärden och mer preciserat i tal och andelar vad som ska gälla för de nya stöden.

Nu avvaktar branschen att propositionen ska antas av Riksdagen, att en ny förordning (med preciseringar) ska tas fram och antas av Riksdagen. Därefter kommer MPRT att behöva ta fram nya mer precisa föreskrifter. Beslut ska tas av EU och ansökningsfönster ska öppnas. Beslut om stöd för 2024, baserat på 2023 års uppgifter, tas enligt MPRT tidigast i slutet av kvartal 1 2024.

Vi på Kantar Media har varit med, både i Svegfors utredning och i de remissrundor som varit, för att försöka påverka och medverka till att förenkla och tydliggöra ett nytt regelverk för dagens medier. Detta oavsett distributionsform och mediekanal/-plattform. Inte minst viktigt att en övergång från tidigare drift/presstöd blir så bra som möjligt, också för riksspridda nischtidningar som annars riskeras att lämnas utanför det nya systemet.

Det kommer dessvärre att bli väldigt kort om tid nu under hösten 2023, både med att ta fram en ansökan och ett reviderat mediestödsintyg som beslutsunderlag för Mediestödsnämnden.

Vi har supporterat Sveriges dagstidningar och medier i drygt 50 år med att intyga och revidera både upplagor, distribution och redaktionellt innehåll gällande mediestöd. Det tänker vi fortsätta med. Hur det exakt kommer att se ut vet vi som sagt inte idag och vi kan därför ännu ej prissätta och i detalj planera våra uppdrag för ett ”Mediestödsintyg 2.0”. Vi kommer dock liksom tidigare att prioritera befintliga kunder som har TS-upplaga, RS-distribution eller kunder inom KIA/webbindex. Där är mycket då redan vunnet, vilket dels kommer att resultera i snabbare leverans och lägre priser.

Vi kommer att meddela alla våra befintliga och presumtiva kunder så snart vi vet mera om tidsplan och vad som kommer att krävas av myndigheten och oss som oberoende mätaktör/revisionsorgan.
För er som inte är (TS/RS) anslutna till oss idag, så är ni mycket välkomna att höra av er om vad en revision innebär och vad för uppgifter man kan tänkas behöva ta fram. 

Lars Björkman

Affärsområdeschef, Media Audit

076-536 24 10

Share Image: