You are here

2019-02-07

NYHETER UR ORVESTO KONSUMENT 2018:3

Idag lanseras ORVESTO Konsument 2018:3. Undersökningen genomfördes under perioden 1 september – 31 december och totalt deltog 13 134 personer i mätningen. Här följer information om vad som är nytt i undersökningen samt två intressanta spaningar.

Nyheter i undersökningen

Vi arbetar löpande för att utveckla undersökningen så att den följer med i marknadens utveckling samt för att på bästa sätt kartlägga nya varumärken och företeelser. Följande är nytt i undersökningen:

  • Kantar Media Audiences – fördefinierade segment för programmatisk handel som nu också kan användas i analysarbetet.
  • En fråga om vilken ägarform man skulle välja vid köp av ny bil (privatägd, privatleasing, företagsfinansierad).
  • Ninja Casino - nytt svarsalternativ under kännedom av olika online-spelbolag.

 

Fördefinierade programmatiska målgrupper i SESAME

För de som tar del av ORVESTO Konsument via analysverktyget SESAME kommer nya målgruppssegment finnas tillgängliga i 2018:3, Kantar Media Audiences. Dessa är fördefinierade målgrupper som även finns tillgängliga för programmatisk handel inom ramen för Kantar Sifos samarbete med Nordic Data Resources, vilket lanserades i november 2018.

Tanken är att dessa nu ska kunna användas i flera led i analysprocessen. Kontakta oss om du vill veta mer om detta.

 

Följande tidskriftstitlar har tillkommit (antal läsare av ett genomsnittligt nummer).

  • Affärsvärlden                                                     61 000
  • Aftonbladet Mode & Skönhet                            52 000
  • Allt om Vin                                                         76 000
  • Ny Teknik                                                           223 000

 

ORVESTO Konsument 2018:3 innehåller dessutom ett antal frågor som är unika för just denna mätomgång. Dessa är: 

  • Livsmedelsvarumärken inom dagligvaruhandeln
  • Hushållets mediekostnader
  • Undviker livsmedel (laktos, gluten, etc)

 

Reklamtröttheten breder ut sig

Reklamtröttheten tilltar på marknaden. Idag (2018:3) svarar 62,3 % (av alla 16-80 år) att de instämmer något eller helt och hållet i att de upplever den mesta reklamen som störande, 2010:3 var siffran 10 %-enheter lägre (52,3 %). Den åldersgrupp där reklamtröttheten är som störst är 25 till 34 åringarna där 75 % håller med i påståendet ovan, 2010 var motsvarande siffra 61 %. De ökande möjligheterna att rikta och skräddarsy reklambudskap för att öka reklamens relevans tycks inte ha slagit igenom hos mottagarna, eller så har det generella reklambruset ökat och dränker eventuell förbättrad relevans i dånet från all ointressant reklam som drar genom alla medier.

Tar del av nyheter i olika kanaler/Källgranskar

Vi ser tydliga skillnader i nyhetskonsumtionen mellan generationerna. De riktigt stora dagliga nyhetskonsumenterna hittar vi i de äldsta generationerna. Minst 60 % av de två äldsta generationerna tar del av nyheter i TV, Radio och dagstidning varje dag. Det största dagliga nyhetsmediet i de yngsta generationerna är sociala medier. Ca 50 % av generation Z och Millennials tar dagligen del av nyheter via sociala medier.

Detta och mycket mer om tidningar, tidskrifter, digitala medier, sociala medier, linjär-TV, strömmad rörlig bild, podcasts, utomhusreklam, DR, bio och mycket mer hittar du i ORVESTO Konsument 2018:3 och i analysverktyget Sesame.

Du hittar rapporten här.

Vill du veta mera? Kontakta oss på: sesamesupport@kantarsifo.com

Charlotte Danielsson

Client Manager, Kantar Media

+ 46 701 842073

Share Image: