You are here

2016-06-17

Nu är den första ORVESTO® Konsument-mätningen för 2016 lanserad!

ORVESTO Konsument fortsätter att utvecklas. Under de senaste åren har ORVESTO Konsument utvecklats till ett komplext och dynamiskt nätverk av olika datakällor och mediemätningar. Utvecklingen på mediamarknaden är spännande och kräver ständigt att allt mer data fångas, struktureras och görs tillgänglig för riktigt bra medieplanering och ökad konsumentinsikt.

Totalräckvidder print + digital
I ORVESTO Konsument 2016:1 redovisar vi för första gången räckviddsdata för både analog och digital läsning av printmedier - för samma tidsperiod (januari – april 2016).

Utveckling mediebeteende
ORVESTO Konsument fortsätter spegla den utveckling vi alla ser runt omkring oss, mediekonsumtionen fortsätter att förflyttas mot digitala plattformar. Det är tydligt att konsumenter rör sig från ett analogt till ett digitalt beteende och vidare in i en värld av ett mobilt och interaktivt förhållningssätt. Såväl information som användning interagerar och de sociala medierna får en allt viktigare roll som katalysatorer i denna process.

Analyserar man detta i modellen Connected Life blir utvecklingen tydlig. Modellen segmenterar marknaden efter dels hur stor den digitala påverkan är på konsumenters beteenden och dels utifrån hur viktiga sociala medier är i deras liv (dela, gilla, bekräfta osv.).

Andelen vi kallar ”Leaders”, personer som har en hög digital mognad och där dessa dessutom tar sig uttryck i att interagera och delta, ökar. De är nu lite drygt 40% av befolkningen. Parallellt ser vi att en stor del av befolkningen har ett lägre digitalt engagemang och vars tyngdpunkt när det gäller mediaanvänding ligger i de analoga medierna. Aldrig tidigare har behovet av att tänka och hantera multimedial mediamix varit större.

Print
46 % av svenskarna läser en morgontidning dagligen. Det är en nedgång jämfört med ORVESTO Konsument-mätningen som genomfördes för exakt ett år sedan (2015:1), då den dagliga räckvidden låg på 50 %. I åldersgruppen 16-24 år läser 19 % en morgontidning. Motsvarande siffra i ålderskruppen 50-59 år ligger på 60 %. Även läsningen av kvällstidningar, gratistidningar och tidskrifter backar något totalt sett.

Printmedier balanserar detta med olika digitala tjänster som tex. e-tidningar, mobilappar och rörlig bild. Som en konsekvens av detta inkluderar printräckvidderna i den senaste ORVESTO Konsument-mätningen läsning av e-tidningar. I SESAME kan alla dessa tjänster kombineras för att analysera totalräckvidder och hur olika målgrupper använder dessa olika plattformar.

Rörlig bild
Tittandet på rörlig bild fortsätter att utvecklas och diversifieras. Linjärt tv-tittande går både upp och ner. Den dagliga räckvidden för SVTs kanaler backar från 71 % till 67 % jämfört med 2015:1 och samtidigt övriga tv-kanaler från 63 % till 65 %. I snitt tittar man på SVT 60 minuter per dag och på kommersiell TV ungefär lika länge. Om vi dyker ner lite djupare i tv-tittandet så är det fortfarande så att 57 % tittar dagligen på tv-program när de sänds på TV. Ytterligare 18 % tittar på film/serie/program när de själva väljer, 7 % tittar på inspelade program. Kortare webbklipp står för 24 % av det dagliga tittandet.

Playtjänster
Varje vecka tittar mer än hälften av svenskarna på film, serier eller tv-program vid den tiden de själva vill, genom exempelvis streamingtjänster som Netflix, HBO eller tv-kanalernas playtjänster. Vi ser att användningen av streaming och play-och fortsätter öka, och att on demand – tjänsterna generellt också blir allt fler. Netflix är fortfarande överlägset störst på marknaden. Ökningen ser vi framför allt i åldersgrupperna 16-24 år och 40-49 års ålder. Konsumtion av rörlig bild sker framförallt via datorn, som är den vanligaste plattformen man använder. 35 % tittar på webbklipp via en dator varje vecka, 30 % tittar på film/serier/tv-program, 14 % på nedladdad film/serier/tv-program och 15 % på tv-program när de sänds.

Sociala medier
För första gången i ORVESTO Konsument har vi med daglig räckvidd och tidsåtgång på sociala medier. 63 % är aktiva på sociala medier varje dag och vi lägger i snitt 34 minuter per dag. 59 % av populationen använder Facebook minst en gång i veckan eller oftare, 46 % använder Youtube och 34 % använder Instagram. Det betyder att användandet av sociala medier fortsätter att öka i hela populationen. Givetvis är siffrorna betydligt högre i yngre åldersgrupper där årets mätning t.ex. visar att 83 % besöker Facebook, 75 % Youtube och 64 % använder Instagram veckovis eller oftare.

Digitala plattformar
Tittar vi på tidsåtgången från digitala plattformar lägger genomsnittssvensken 55 minuter per dag på internet via desktop, 15 minuter via sin surfplatta och 44 minuter via sin mobil. I åldersgruppen 16-24 år är tidsåtgången betydligt högre då dessa spenderar i genomsnitt 100 minuter/dag på internet via desktop, 96 minuter/dag på internet via mobilen och 20 minuter/dag via en surfplatta. Den enkla ”tumregeln” är att ju yngre målgrupp desto mer mobil användning, barnfamiljer mitt i livet mer surfplatta och bland äldre personer dominerar desktop.

Undersökningen indikerar att surfplattor nu nått sin högsta nivå vad gäller tillgång till en surfplatta i hushållet, 57% av hushållen har tillgång till en surfplatta. Det skall jämföras med 59% i den förra mätningen och 56% för ett år sedan. Det verkar som om det inte bara sker en generell digital transformation, den digitala världen transformeras också även den.

Det är svårt att överskatta mobilens betydelse för yngre målgrupper. Sambandet mellan hur många gånger per dag man tar upp och tittar på sin mobiltelefon är helt linjär, den sjunker linjärt med stigande ålder.

Ljud och radio
Liksom rörlig bild ser vi en tydlig utveckling mot mer digital konsumtion. Tillgängligheten ökar också snabbt med bla. podcast och nya strömmade musiktjänster. Andelen som lyssnar på poddar varje dag har tex. ökat med 50% under det senaste året. Samtidigt ser vi att antalet användare av flera av de digitala tjänsterna inte fortsätter att öka i så hög takt som tidigare. Detta indikerar att också marknaden för radio och ljud är inne i en fas av diversifiering där fler konsumenter väljer att använda och lyssna på olika kanaler och tjänster.

I ORVESTO Konsument 2016:1 ser vi att andelen daglig konsumtion av ljud ser ut som följer:

Sveriges Radio - 55%
Kommersiell radio - 36%
Spotify - 25%
Podcast - 5%

Adblock
Det blir allt vanligare med annonsblockerare, Ad-block, installerat på datorer, surfplattor och mobiler. Enligt senaste ORVESTO Konsument undersökningen har totalt 23 % installerat Ad-block på sin dator, vilket är en ökning mot samma period förra året då 17 % svarade ja på den frågan.
Ad-block installerat på surfplattan och i mobilen är fortfarande inte så vanligt. Endast 3% har installerat ad-block på surfplattan och 5 % i mobilen. I åldersgruppen 16-24 år har 49 % installerat Ad-block på sin dator, även det en ökning sedan förra året.

Nya frågor i ORVESTO Konsument 2016:1

• Upplevd ålder – Du behöver inte nöja dig med att veta hur gammal din målgrupp är; nu vet du också hur gammal den känner sig

• Konsumtion av digitala utgåvor. Här mäts det mesta du kan lyssna, läsa eller titta på som t.ex. Storytel, Readly, Spotify

• För dessa tjänster kartlägger vi nu också om man använder betal- eller gratisversionen

• Färdigkomponerade matkassar säljs av många bolag och nu finns det data om detta fenomen och om marknadens varumärken

• Onlineköp av mat är också ett område som nu täcks i undersökningen

• Nytt värderingspåstående om man föredrar vegetarisk kost

• Nytt värderingspåstående om Showrooming

• Nytt värderingspåstående om Webrooming

• Ny fråga om hur ofta man spelar om pengar på Internet

• Ny data om i vilka medier/plattformar konsumenter tar del av nyheter. Ett måste för varje nyhetsredaktion

• Sociala medier nu som en egen underkategori bland huvudmedier

• Hemmakväll och TGR är nya butiker

• BRA är ett nytt flygbolag

• Marginalenbank och Santander är nytillagda banker

• SWISH är nytillagd som betaltjänst

• Nya kundklubbar: Sportringen, Vero Moda, SAS Eurobonus, SJ Prio, Norwegian Reward

• Nya playtjänster: Plejmo, UR Play

• Hur många vänner du har på Snapchat – ett måste för alla mediasnapchattare

• Hur många gånger tittar du på din mobiltelefon under en dag

• Periscope mäts nu också som en kanal

• Och så poddarna, som redan nämnts

 

 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Rapporten finner du här:

Peter Callius

Affärsområdeschef – MEDIA

0701-842191

Expert på att förstå det komplexa sambandet mellan människor och medier.

Boka ett möte med mig!
Share Image: