You are here

2018-11-21

Kantar Sifo varslar i Ronneby

Kantar Sifo har idag lagt ett varsel om nedläggning av Ronneby-kontoret. Varslet berör 26 personer. Kantar Sifo är mitt inne i en digital omställning där verksamheten flyttar mer och mer till online. Parallellt har tekniken utvecklats så att Kantar Sifo kan ställa om till intervjuer från hemmet.

Under de senaste fem åren har antalet telefonundersökningar halverats och även den postala verksamheten har minskat kraftigt när kunderna flyttat sina undersökningar till panel och webb.


 – Vi har god försäljningsvolym och ser positivt på framtiden, men på grund av vikande efterfrågan av telefon- och postala intervjuer behöver vi vidta dessa åtgärder och anpassa vår organisation till rådande marknadsläge, säger Yvonne Pernodd, vd på Kantar Sifo.

Anledningen till att Kantar Sifo varslar i Ronneby och inte i Göteborg, där företaget också har en telefoncentral, beror på att Kantar Sifo har affärsnära verksamheter mot kund i Göteborg.

– Det är med stort vemod som vi beslutat att lägga detta varsel. Vi har funnits i Ronneby sedan 1990, säger Yvonne Pernodd. När det gäller telefonverksamheten kommer vi att erbjuda cirka 100 CATI@home-tjänster, det vill säga att intervjuarna kan genomföra telefonintervjuer från sina hem. MBL-förhandling är inledd och kommer att pågå de närmaste veckorna. Vi varslar nu och föreslår att vi successivt avslutar vår verksamhet i Ronneby innan sommaren 2019.

 

För berörda medarbetare försöker Kantar Sifo hitta så bra lösningar som möjligt, bland annat kommer det att finnas möjlighet att flytta till våra andra kontor.

 

 

För mer information, kontakta
 

Share Image: