You are here

2016-11-20

Kantar Sifo medverkar på Working for Change den 22 november

Mångfaldskonferensen Working for Change sammanför ledare, chefer, politiker och forskare och konferensen fokuserar i år på vilket ledarskap som krävs för att leda och hantera mångfald, skapa inkluderande arbetsplatser och ta tillvara på all den kompetens som finns i Sverige. Bland annat blir det en paneldiskussion om ledarskap som vänder mångfaldens utmaningar till möjligheter, där diskussionen modereras av SVT-profilen David Fjäll.

– Working for Change fokuserar på hur företag kan bli attraktivare som arbetsgivare och skapa arbetsplatser som tar tillvara människors kompetenser bättre än idag, oavsett bakgrund. Det ligger helt i linje med våra tjänster inom organisation och ledarskap, och vi märker bland våra kunder att arbetskraftsförsörjning seglar upp som en allt viktigare fråga för att kunna hantera framtida utmaningar, säger Maria Rosengren, chef för Kantar Sifos affärsområde Employee Research & Consulting.

Läs mer om mångfaldskonferensen Working for Change som sker den 22 november på Stockholmsmässan i Älvsjö här: www.workingforchange.se

Maria Rosengren

0708-698074

Brinner för ledarskapet i sig och för organisations- och ledarutveckling, förändringsledning & mentorskap

Boka ett möte med mig!
Share Image: