You are here

2019-11-18

Kantar Sifo förvärvar KIA-index och Poddindex av Sveriges Annonsörer

Nu är det klart att Kantar Sifo förvärvar den tekniska mätvalutan för internet- och mobiltrafik, KIA-index, av Sveriges Annonsörer från den 1 januari 2020. I förvärvet ingår även Poddindex, som presenterar räckviddssiffror för podcasts med 10 000 lyssnare eller fler.

– Topplistan kommer även framledes ha en central plats, där vi nu redovisar både trafik- och räckviddsmått för digitala medier. Den tekniska mätningen kommer att komplettera räckvidds- och målgruppsmätningen Orvesto Internet. Mätningarna kommer framöver att vidareutvecklas och bli en del av våra crossmedia-mätningar. Både annonsörer och medier får ökad transparens och tillförlitlighet, säger Yvonne Pernodd, VD, Kantar Sifo.

För Sveriges Annonsörer är avyttringen av KIA-index och Poddindex ett led i arbetet med att fördjupa rollen som oberoende organisation på marknadsförarnas sida. Viktiga uppdrag framöver är att öka marknadsföringens effekt och att verka för ökad transparens. 


– Våra medlemmar behöver ordning och reda i räckviddsmätningarna och att de är transparenta och går att lita på. Att säkerställa detta som en oberoende part blir en central uppgift för oss framöver. Då kan vi inte göra egna mätningar. Vi har sökt en ny ägare som med stor trovärdighet kan leverera oberoende mätdata, men även en partner som ökar tydligheten om vem som mäter vad på mediemarknaden. Därför är vi glada att Kantar Sifo, som har stor erfarenhet av mätningar i allmänhet och mätningar på medieområdet i synnerhet, nu tar över KIA-index och Poddindex. Vi ser att det blir en ökad tydlighet när vi samlar alla lästa medier och ljudmedier analogt och digitalt, med hur många som besöker, läser och lyssnar på olika medier i Sverige. Det gör att vi underlättar för köparsidan att få kvalificerad mätdata för räckvidd, säger Hanna Riberdahl, VD, Sveriges Annonsörer.

För Kantar Sifo är förvärvet av KIA-index och Poddindex ett naturligt steg att ta.
 

– Dessa tjänster passar utmärkt i vår portfölj, där vi nu introducerar förädlade audit- och informationstjänster för trafik på webbplatser och poddar, samt mervärden till befintliga kunder på KIA-och Poddindex. Vi fortsätter växa digitalt och levererar kvalitetssäkring och transparens till nytta för den svenska mediemarknaden, säger Lars Björkman, affärsområdeschef Media Audit, Kantar Sifo.


Sveriges Annonsörers roll framöver blir att kravställa på kvalitetssäkrade och certifierade räckviddsvalutor från oberoende leverantörer inom samtliga mediekanaler. Ett nytt initiativ är Cross Media Measurement, där Sveriges Annonsörer kommer fokusera på att skapa ordning och reda och öka tydligheten i mediemätningarna.
 

– Cross Media Measurement blir grunden där vi skapar tydliga definitioner för räckvidd och kvalitetsparametrar. Dessutom säkerställer vi mätningarnas oberoende med tydliga krav på processerna för kvalificering. Syftet är att skapa en överskådlig mediekarta. Med denna ökade transparens blir det lättare för annonsörer att fatta genomtänkta köpbeslut. Samtidigt ger det neutrala sifferunderlag till medieägarna som får bättre förutsättningar att argumentera för sina kanaler, säger Hanna Riberdahl.

 

För mer information, kontakta

Yvonne Pernodd, VD, Kantar Sifo, 0701-84 20 17

Hanna Riberdahl, VD, Sveriges Annonsörer, 0702-29 66 90

Share Image: