You are here

2020-03-18

Information till dig som är kund hos oss

Vi arbetar med full kapacitet under rådande situation

Situationen kring COVID-19 har utan tvekan påverkat oss alla den senaste tiden, Kantar Sifo är inte ett undantag. Flera av våra medarbetare arbetar nu på distans. Externa såväl som interna möten hålls via digitala plattformar och telefon, våra utbildningar utförs även de digitalt. Vi är fullt operativa. Våra konsulter är tillgängliga och vi genomför dagligen webb- och telefonbaserade undersökningar som vanligt. Vi gör djupintervjuer och fokusgrupper, online och via telefon.

Ingen av oss har upplevt en liknande period och det råder stor osäkerhet kring hur det påverkar oss som individer och medborgare. Vi tar pulsen på den svenska befolkningen under hela denna period och undersöker vilka utmaningar situationen skapar samt vilka nya behov som uppstår. Representativ marknadsinblick är viktig i den situation vi befinner oss i, både för offentliga och privata aktörer och företag. Vi gör regelbundna undersökningar där det går att ta upp egna frågor. För mer information kan du kontakta Toivo Sjörén.

Människors beteenden och attityder förändras snabbt i takt med att Covid-19 sprider sig. På vår globala sajt delar vi uppdateringar och insikter som hjälper varumärken att hantera effekterna av COVID-19 och förbereda sig för framtiden.

Ta väl hand om dig och de omkring dig!


Med vänlig hälsning,

Yvonne Pernodd, VD, Kantar Sifo

Share Image: 
Connecting Dots Against Black Background