You are here

2022-06-15

Apple återtar statusen som världens högst värderade varumärke

Apple toppar rankingen av Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2022 och är på väg att bli det första varumärket värderat till en biljon. Med ett varumärkesvärde på 947,1 miljarder dollar står Apple ut med sin höga grad av differentiering och fortsatt diversifiering i deras portfolio av hårdvara, mjukvara och tjänster. Google tar sig upp till andra platsen och är en av de snabbast stigande i rankingen genom att öka sitt varumärkesvärde med 79 % till 819,6 miljarder dollar. Googles svit med jobb- och produktivitetsappar har gjort varumärket till en viktig del av konsumenternas liv över hela världen.

Det kombinerade värdet av världens 100 högst värderade varumärken har ökat med 23% till 8,7 biljoner dollar under det senaste året, vilket betonar vikten av varumärkesstyrka för att navigera i en orolig global ekonomi.

Trettiosju varumärken förbättrade deras ranking i år. Mer än tre fjärdedelar av allt varumärkesvärde härstammar från amerikanska företag. Kategorierna media & underhållning, affärslösningar & teknikleverantörer och detaljhandel står för mer än hälften av det totala varumärkesvärdet på topp 100-rankingen.

Kantar BrandZ Top 10 Most Valuable Global Brands 2022

De viktigaste trenderna I Kantar BrandZ:s globala studie:

  • MICROSOFT, ZARA OCH IBM tar täten i nya Kantar Sustainability BrandZ Index, som visar att hållbarhet redan står för 3% av brand equity/varumärkeskapitalet och förväntas stiga. 
  • TESLA står för en av årets största framsteg när man går från plats 47 till plats 29, vilket speglar den väräldsomspännande trenden där försäljningen av elbilar mer än dubblats under 2021.
  • LOUIS VUITTON (plats10; 124,3 miljarder dollar) är det första lyxvarumärket att nå topp 10 globalt, vilket återspeglar tillväxten av lyxmarknader över hela världen och i Kina i synnerhet. Louis Vuitton hade en tillväxt på 64% i varumärkesvärde och är det första europeiska varumärket att komma in på den globala topp 10-listan sedan 2010.
  • NYKOMLINGARNA på 2022 års ranking kommer från en rad kategorier. Aramco, ett av världens största integrerade energi- och kemikalieföretag, debuterade högst av alla nykomlingar på plats 16. Indiska IT-tjänster och konsultverksamhetsbolaget Infosys når fram till plats 64. Latinamerikas största näthandel och betalningsekosystem, Mercado Libre, gick in på plats 71.
  • KINESISKA varumärken är fortsatt starka trots unika pandeminutmaningar. Två placeringar på globala topp 10 blir det med Tencent på plats 5 och Alibaba på plats 9. Kina är också den enda marknaden som kan tävla mot USA:s dominans inom media & underhållning-kategorin, med WeChat på plats 5 och TikTok på plats 9.

Branschledarna kommer från en blandning av näringsgrenar

Teknologi- och lyxvarumärken växte snabbast; 46% för konsumentteknik och 45% fär lyx. Bank- och bilvarumärken visade också en imponerande tillväxt; Bil med 34% och bank med +30%. Detta kan jämföras med tillväxt inom sektorer som kläder (20 %) och personlig hygien (17 %). På kategorinivå var Wells Fargo det enda nya varumärket i topp, som gick från andra till första plats i bankkategorin och ersatte Kinas ICBC.

Category Leaders: Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2022

Stark varumärkessamhörighet underbygger en kunds vilja att betala och har aldrig varit viktigare för organisationer som vill kompensera för ökande inflation. Årets resultat visar oss värdet av fortsatta investeringar i varumärke och marknadsföringsförmåga som ett sätta att maximera affärsavkastningen, oavsett förhållandena på marknaden.

Martin Guerrieria, Head of Kantar BrandZ.

Fokus på varumärkesbyggande, produkt- och marknadsdiversifiering maximerar affärsavkastningen:

  • Pandemin har ytterligare accelererat tillväxten för näthandeln inom detaljhandeln, därför kunde varumärken med starkare kopplingar till konsumenter upprätthålla sin tillväxt online och utanför.
  • Varumärkesportföljer som fortsätter att innovera och diversifiera sitt utbud fortsätter att växa, särskilt tydligt blir detta med bland annat Apple, Google och Amazon, eftersom deras tjänster spänner över teknik, underhållning och betaltjänster. Varumärken som är beroende av en kategori eller marknad har störst risk, medan varumärken som har diversifierat sig över flera katgorier och marknader visade snabbare varumärkestillväxt under 2022, och har en störe chans till en tillväxt över genomsnittet.
  • För att navigera på en disruptiv marknad måste varumärken säkra upp förtroende som ett sätt att skapa stabilitet och säkerhet. Idag måste varumärken mer än tidigare bygga förtroende baserat på samhällsengagemang, produktprestanda räcker inte. Ibland innebär det ett socialt syfte som är integrerat i hela organisationen. Nike är ett bra exempel med sitt kontinuerliga engagemang för att inspirera och förnya för alla, inte bara högpresterande idrottare, utan särskilt flickor och minoritetsgrupper.
Kantar BrandZ globala rapport 2022, den 17:e upplagan, avslöjar vikten av varumärkesbyggande för att överleva marknadsstörningar. Varumärken är vanligtvis de största tillgångarna företag har, vilket tillför ett enormt värde till balansräkningen. I osäkra tider kan ledningens beslut om marknadsföringsinvesteringar stödjas av beprövade mått. Kantar BrandZs varumärkesvärdering visar tydligt hur bra marknadsföring kopplar till varumärkesvärde på både kort och lång sikt.

Martin Guerrieria, Head of Kantar BrandZ.

SLUT.

Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2022, rapport och omfattande analys finns nu tillgängligt på www.kantar.com/campaigns/brandz/global

Om Kantar BrandZ: Kantar BrandZ är den globala valutan när man bedömer varumärkesvärde och kvantifierar varumärkets bidrag till verksamhetens finansiella resultat. Kantars årliga globala och lokala värdering av varumärken kombinerar noggrant analyserad finansiell data med omfattande varumärkesundersökningar. Sedan 1998 har BrandZ delat varumärkesbyggande insikter med företagsledare baserat på intervjuer med 4,1 miljoner konsumenter, för 19 250 varumärken på 51 marknader. Upptäck mer om Kantar BrandZ här

Om Kantar: Kantar är världens ledande marknadsdata- och analysföretag. Vi har en fullständig, unik och komplett förståelse för hur människor tänker, känner och agerar; globalt och lokalt på över 90 marknader. Genom att kombinera våra medarbetares djupa expertis, våra dataresurser och riktmärken och vår innovativa analys och teknologi hjälper vi våra kunder att förstå människor och inspirera till tillväxt.

Share Image: