Seminarium

Webinar: Företagets 8 steg för återhämtning post-corona

Den globala ekonomin står inför en efterfrågekris. För att återstarta Sverige måste efterfrågan återaktiveras först. Ett webinar om hur företag och varumärken kan återaktivera efterfrågan.

Webinar: Företagets 8 steg för återhämtning post-corona

Det som från början var en hälsokris är nu också en efterfrågekris. Ungefär en tredjedel av ekonomin är borta på global nivå. Det har såklart drabbat väldigt olika, vissa branscher har tappat enorma volymer som en konsekvens av pandemin, medan andra vuxit.  Men gemensamt för nästan alla är att förutsättningarna har förändrats. Förr eller senare kommer ekonomin att vara på fötter igen, men efterfrågan kommer att se annorlunda ut. För att möta detta nya behöver företag agera med beslutsamhet inom en rad områden. 

 

Välkommen till vårt webinar torsdag 22 oktober där vi kommer att presentera åtta avgörande steg hur varumärken behöver tänka på för att hantera krisen på ett konstruktivt sätt och återaktivera efterfrågan.

Anmäl dig här för att titta på inspelningen

Tid: On demand 

Plats: Online via Zoom

 

Anmäl dig här för att titta på inspelningen

Show Seminar: 
Yes
Share Image: 
Retail - market tents in many colors by night
Event end date: 
Friday, 23 Oktober, 2020
Event start date: 
22 okt 2020