Så gjorde vi nätverksanalysen för partierna på Twitter

Vad är det egentligen som analyserats?
Kantar Sifo samlar kontinuerligt in och analyserar alla svenska Twitterinlägg som nämner ett riksdagsparti eller partiledare, samt alla svenska inlägg från riksdagspartierna och dess partiledares Twitterkonton. Ungefär varje månad redovisar vi resultatet i Sveriges Radios Mediemätaren.

En nätverksanalys av april-maj
Med utgångspunkt i dessa inlägg under april och maj har Kantar Sifo gjort en analys av det nätverk av konton som deltar i samtalet. Nätverksanalysen tar sin utgångspunkt i den interaktion som sker kring de partipolitiska inläggen (men förutsätter ingen samverkan utöver detta):

  • Vem skriver inläggen?
  • Vem retweetar inläggen?
  • Vem svarar på inläggen?
  • Nämns andra konton i inläggen?

Tillsammans bildar dessa kopplingar mellan kontona ett nätverk. En del konton har inga kopplingar alls, andra har väldigt täta. Med hjälp av AI strukturerar och kategoriserar Kantar Sifo dessa konton i olika nätverk. Ingen hänsyn har tagits till kontonas övriga innehåll, inte heller till den beskrivning som finns av kontot. Vi har inte heller försökt identifiera eller sortera bort eventuella botar (automatiserade interaktionskonton).

Varför hamnar ett konto i ett nätverk?
Ett nätverk definieras av att kontona inom det har många kopplingar till varandra. Ofta har ett enskilt konto även kopplingar till andra nätverk, men då inte lika många som det nätverk kontot tillhör. Inom vilket nätverk ett konto hör hemma avgörs helt av AI, ingen subjektiv värdering görs av något konto.

Viktigt att komma ihåg är att det endast är för riksdagspartierna och dess partiledares Twitterkonton som vi har samlat in (i princip) alla inlägg som de har gjort. Övriga kontons inlägg ingår bara i analysen när de nämner partier eller partiledare i sina inlägg. De flesta konton pratar mycket bredare än så, och sannolikt skulle de kunna tillhöra andra nätverk om vi studerade andra inlägg och ämnen.

Samma sak gäller om vi studerade en annan tidsperiod, en del konton skulle gå in i andra nätverk, och aktiviteten sjunka och stiga mellan dem.

Denna typ av nätverksanalys bygger helt på vem som interagerar med vems inlägg. Den tar inte hänsyn till vem som följer vem på Twitter.

Botar eller riktiga konton?
Nej, vi har inte sorterat bort botar. Värt att läsa i sammanhanget är SVT:s granskning i samarbete med FOI.

 

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Ulla von Lochow

Dataanalytiker

0701-84 22 45

Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: