Webinar: Svenska konsumenters beteende, attityder och förväntningar på varumärken i coronatider

Ett on-demand webinar där vi presenterar den första svenska resultaten från COVID-19 Barometer, en en unik, globalt omfattande studie om hur Corona påverkar konsumenternas beteende, attityder och förväntningar på varumärken.

Webinar: Svenska konsumenters beteende, attityder och förväntningar på varumärken i coronatider

COVID-19 Barometer är en unik omfattande global studie som visar hur COVID-19 påverkar konsumenternas beteende, attityder och förväntningar. Studien bygger på interjuver med 30 000 personer i över 50 länder runt om i världen.

Studien visar bl.a.att svenskarna är betydligt mindre rädda för coronaviruset och dess konsekvenser jämfört med människor i andra länder. En av tio svenskar känner stark oro eller rädsla, jämfört med fyra av tio i andra länder?

Anmäl dig här för att titta på inspelningen

Nu presenterar vi de svenska resultaten från studien,  i ett webinar, den 28 april.

Du kommer bland annat att få reda på:

– Nivå av oro och påverkan på det dagliga livet.

– Hur konsumtionen ser ut nu.

– Vad svenska konsumenter tror kommer att hända med sin konsumtion i framtiden. Vilka kategorier kommer att öka och vilka kommer att minska.

– Hur konsumtionen av mediekanaler har förändrats sedan krisen började.

– Hur är synen på reklam. Är det ok att annonsera nu och i så fall hur.

– Vilket ansvar ser allmänheten att företag ska ta.

Detta webinar är första delen i en serie av webinarer som bygger på studien. I webinarerna kommer du att få insikter om konsumenterna i Sverige och råd om hur varumärken ska agera under kristider och förbereda sig på det nya normala.

Dag: Tisdag 28 april 2020
Tid: kl. 14.00 - 15.00
Plats: Online

 

Show Seminar: 
No
Share Image: 
Träd i skog
Event end date: 
Tuesday, 28 April, 2020
Event start date: 
On demand