Sifo ORVESTO Insiktslabb Datadriven insiktsworkshop

Oavsett om du vill hitta nya sätt att engagera dina målgrupper eller söka att förstå dem bättre, kan vi hjälpa dig att ställa rätt frågor och få fram den data du behöver för dina behov. Några exempel på frågor som marknadschefer jobbar med dagligen är hur marknaden ser ut för en ny produkt/tjänst? Vem ska jag rikta mitt erbjudande till? Var hittar jag mina målgrupper, och hur får jag dem att ta till sig mitt budskap?

Ofta finns det mycket kunskap och data att hämta från källor som marknadscheferna redan har tillgång till internt (säljdata och kundklubbsdata exempelvis). Ibland räcker dock inte den informationen till för att svara på behovet. Vi kompletterar din data med externdata så som branschrapporter, publika undersökningar eller egna mätningar, så att du kan få en helhetsbild och växa din affär.

Få tillgång till rätt data efter just dina behov

Sifo ORVESTO Konsument är vår stora medie- och målgruppsundersökning som ägs helt och hållet av oss på Kantar i Sverige. I denna berättar den svenska befolkningen om allt rörande sina konsumtionsvanor, sin livsstil och medieval. Med fler än 40 000 intervjuer årligen med personer i åldern 16–80 år, är Sifo ORVESTO Konsument en oöverträffad källa till kunskap om människor och deras val, som sådan används den av publicister, mediebyråer, reklambyråer, PR byråer och varumärkesägare.

Nu erbjuder vi en genväg till den data du kan tänkas behöva

Det vanligaste sättet att få tillgång till informationen i Sifo ORVESTO Konsument är med ett abonnemang till analysverktyget Sesame, men det kräver resurser, framför allt i form av arbetad tid. När behovet av insikter finns men resurserna är knappa, är Sifo ORVESTO Insiktslabb en kraftfull tillgång.

Sifo ORVESTO Insiktslabb är en två timmars-workshop där två erfarna konsulter från Kantar hjälper dig och utvalda personer från ditt team att besvara frågor som exempelvis de som vi nämner här ovan. Vi är under dessa två timmar ert kunniga bollplank med direkt tillgång till all Sifo ORVESTO-data. Under workshopen testar vi hypoteser, identifierar potentialen, beskriver marknaden och/eller målgrupperna, och/eller hjälper dig att lägga, eller förfina grunderna till, din kommunikationsstrategi.

Från Sifo ORVESTO Insiktslabb får du med dig, förutom mycket ny kunskap och insikter som du kan agera på, Sifo ORVESTO-data i form av tabeller i Excel. Data som du kan använda internt och externt.

Vill du boka ett Sifo ORVESTO Insiktslabb?  Hör av dig till oss!

Laura Macchi

Client Director, Kantar Media

+46 701 842016

Charlotte Danielsson

Client Manager, Kantar Media

+ 46 701 842073

När behovet av insikter finns men resurserna är knappa, så är Sifo ORVESTO Insiktslabb en kraftfull tillgång. Från Sifo ORVESTO Insiktslabb får du med dig ny kunskap och insikter som du kan agera på.
Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: