You are here

DET DU INTE VET OM SJUKVÅRDEN – DET VET VI

Resan genom vården går alltid att förbättra. Vill du ha kunskap om patienters upplevelser ska du prata med oss. Vår Patientdagbok är en av våra metoder som ökar förståelsen om hur det går att förbättra livet för människor som drabbats av sjukdom.

Lena Berggren

Client Service Director

0765-362069

Läkemedel & hälsa

Navigare är Kantar Sifos experter på rådgivning och beslutsunderlag inom läkemedel, hälsa och sjukvård. Sedan 1985 är vi ledande inom hälsa och läkemedel, och vi har specialistkunskap på samtliga nivåer.

Vi har tillgång till samtliga relevanta intressentgrupper och vi har de största riksrelevanta patientpanelerna - som har sitt ursprung i Kantar Sifos konsumentpaneler. Undersökningarna, som både är kvalitativa och kvantitativa, skräddarsys efter kundens specifika situation. Vi tar fram ett konkret beslutsunderlag och ger våra rekommendationer och vägledning om hur er affär ska växa. Ert specifika affärsproblem avgör vilken typ undersökning man bör använda.  Vi genomför undersökningar både lokalt i Norden och även globalt.

Kontakta oss för att höra mer om de marknader som ni är intresserade av.

 

Lena Berggren

Client Service Director

0765-362069

Karin Hedelin-Lundén

General Manager

0708-594199

Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: