Arbete, inflytande och medier

Den yrkesarbetande populationen i Sverige - just här och nu

Varje år genomför vi en stor undersökning bland yrkesarbetande personer i åldrarna 21-65 år. Frågeställningarna rör bland annat vilken bransch man jobbar i och vilken befattning man har. Det finns också frågor om beslutsinflytande på arbetsplatsen, och dessutom mycket om medieanvändning.

Genom resultaten från denna undersökning skapar vi en ögonblicksbild av den yrkesarbetande populationen i Sverige - just här och nu. Ditt svar är viktigt och behövs.

Även om det kan finnas sådant i undersökningen som känns obekant eller mindre relevant för dig hoppas vi ändå att du kan ta dig tid att ge svar på alla frågor. Du har gott om tid på dig att besvara undersökningen innan sista svarsdagen – flera veckor.

Har du fått en inbjudan till att delta i Arbete, inflytande och medier? Logga in på naringsliv.sifo.se

Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: