Almedalsveckan

Visby. 2-9 juli 2017.
Kom och träffa oss i Kantar Sifo-tältet på Hamnplan! Vi kommer att bjuda på en mängd spännande samtal och seminarier. Söker du en expert till en paneldebatt eller ett seminarium? Kontakta någon av våra experter som är på plats i Almedalen!

Program 2 juli

Vilka utmaningar står Vänsterpartiet inför idag?
Vår opinionschef Toivo Sjörén i samtal med Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare om partiets läge och utmaningar. Presentation av de senaste siffrorna för Vänsterpartiet. Samtalet leds av Jonathan Wennö, Kantar Sifo.
Tid: 2/7 2017 16:00 - 16:30
Plats: Kantar Sifos tält Hamnplan (plats 201)
Länk till officiella programmet

Program 3 juli

Myndigheternas anseende 2017 - vad driver anseendet?
Hur djupt kan en myndighets anseende falla vid en kris? Finns myndigheten i de digitala kontaktytor som folket väljer och civilministern poängterar – och vilken roll spelar de för anseendet? Ett gott anseende vittnar både om myndighetens upplevda förmåga att leverera och vilken tilltro allmänheten har. Kantar Sifo presenterar rankingen över svenska myndigheters anseende, med koppling till bilden i redaktionella och sociala medier. Toivo Sjörén, opinionschef, och Sonja von Lochow, senior medieanalytiker, leder samtalet på seminariet "Myndigheternas anseende 2017" den 3 juli i Almedalen.
Tid: 3/7 2017 13.00-14.00
Plats: Wisby Strand, rum Ala/Greenroom
Länk till officiella programmet Nyckeln bakom svenska myndigheters ökade och minskade anseende Myndigheternas anseende 2017
Video relaterat till eventet:
Med myndig stämma – hur politiska bilder påverkar oss
Bilder är starka betydelsebärare, men speglar inte alltid de värden avsändaren vill stå för. Vi visar effekten av hur olika aktörer inom politik och samhälle signalerar tydliga, splittrade eller rent av knasiga budskap i bilder.
Tid: 3/7 2017 14:15 - 15:00
Plats: Wisby Strand, rum Ala/Greenroom
Länk till officiella programmet
Video relaterat till eventet:
Opinionsundersökningarnas roll i samhällsdebatten
Nya fakta, listor och procenttecken har högt nyhetsvärde, det vet varje kommunikatör. Men har du koll på representativiteten, felmarginaler och urval? Vet du hur stort bortfallet får vara och varför en självrekryterad panel kan vara lika fel som rätt? Vi pratar journalisters krav för publicering och grundläggande koll på statistiska begrepp och vad de säger.
Tid: 3/7 2017 16:00 - 16:30
Plats: Kantar Sifos tält Hamnplan (plats 201)
Länk till officiella programmet
Vilka utmaningar står Liberalerna inför idag?
Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Sifo i samtal med Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm som förklarar Liberalernas läge. Vilka utmaningar står partiet inför idag? Vilka väljare har man och hur ser möjligheten ut att vinna valet? Samtalet leds av Jonathan Wennö, Kantar Sifo.
Tid: 3/7 2017 kl 16:30 - 16:45
Plats: Kantar Sifos tält Hamnplan (plats 201)
Länk till officiella programmet

Program 4 juli

Går det att tvinga fram mångfald i företaget via ledarskap?
Visst är det lätt att anställa ett antal personer som inte följer normen till en arbetsplats. Styrelsen är nöjd över statistiken och mångfaldskonsulten önskar lycka till och går hem. Men sen då? Hur implementerar företag ett långsiktigt inkluderande förhållningssätt bland alla anställda? Ett samtal med medlemmar i Diversity Charter Sweden, Henrik Dider, HR Director Scandic Hotels Sweden, Christel Åkerman vice VD Skanska och Annika Viklund, Senior VP Vattenfall Distribution och Vattenfalls Diversity & Inclusion Officer (Årets Mångfaldschef 2017). Katarina Önell, seniorkonsult Kantar Sifo och ordförande i Diversity Charter Sweden leder samtalet.
Tid: 4/7 2017 11:30 - 12:15
Plats: Kantar Sifos tält Hamnplan (plats 201)
Länk till officiella programmet
Startskott inför valet 2018
Hur ser riksdagspartiernas väljarpotential ut inför valet 2018? Partianhängares uppdelning och partisympatisörers identifikation med sina respektive partier presenteras. Vilka sakfrågor som väljarna anser viktigast avgör de olika partiernas hot och möjligheter.
Tid: 4/7 2017 13:00 - 14:30
Plats: Wisby Strand, rum Ala/Greenroom
Länk till officiella programmet Startskott inför valet 2018
Vilka utmaningar står Centerpartiet inför idag?
Toivo Sjörén i samtal med Michael Arthursson, partisekreterare i Centerpartiet om partiets läge. Vilka utmaningar står partiet inför idag? Vilka väljare har man? Hur ser möjligheten ut att vinna valet 2018? Jonathan Wennö, Kantar Sifo leder samtalet.
Tid: 4/7 2017 15:30 - 15:45
Plats: Kantar Sifos tält Hamnplan (plats 201)
Länk till officiella programmet
Startskott inför valet 2018 – fördjupning
Valet 2018 närmar sig med stormsteg. Kom och lyssna på Kantar Sifos fördjupning i hur riksdagspartiernas väljarpotential ser ut inför valet 2018 samt partianhängares uppdelning och partisympatisörers identifikation med sina respektive partier presenteras. Vilka sakfrågor som väljarna anser viktigast avgör de olika partiernas hot och möjligheter.
Tid: 4/7 2017 16:15 - 16:45
Plats: Kantar Sifos tält Hamnplan (plats 201)
Länk till officiella programmet

Program 5 juli

Hur det du bär blir en del av ditt politiska budskap
Vilka klädkoder använder politiker idag medvetet och omedvetet, och hur kan deras framtoning stötta deras hjärtefrågor?
Tid: 5/7 2017 09:00 - 09:30
Plats: Kantar Sifos tält Hamplan (plats 201)
Länk till officiella programmet
Vilka utmaningar står Kristdemokraterna inför idag?
Vår opinionschef Toivo Sjörén i samtal med Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson om partiets läge och utmaningar. Presentation av de senaste siffrorna för Kristdemokraterna. Vår kollega Jonathan Wennö leder samtalet.
Tid: 5/7 2017 10:00 - 10:15
Plats: Kantar Sifos tält Hamnplan (plats 201)
Länk till officiella programmet
Leda transformation i offentlig sektor – mission impossible?
Det krävs ett helt annat ledarskap i den omvälvande förändring och transformation som pågår, inte minst drivet av digitalisering och digitala krafter. Hela organisationen – och alla i den – ska med, och för detta behöver ett starkt och inkluderande ledarskap säkras. Senior medieanalytiker Sonja von Lochow, Kantar Sifo, modererar samtalet mellan vår kollega, ledarskapsexperten Maria Rosengren, Mats Beskow HR-direktör, Region Västmanland och Pär Lager, rådgivare.
Tid: 5/7 2017 10:30 - 11:15
Plats: Kantar Sifos tält Hamnplan (plats 201)
Länk till officiella programmet
Digitalt kaos – paradigmskifte i den svenska nyhetsfabriken
Svenska konsumenters medievanor förändras snabbt. Detta innebär att spelreglerna för nyheter, kommunikation och information förändrats i grunden. Vi ser betydande skillnader i olika generationer vad det gäller mediekonsumtion. Seminariet hålls av Lars Björkman, VD TS Mediefakta och Peter Callius, affärsområdeschef.
Tid: 5/7 2017 13:00 - 13:45
Plats: Kantar Sifos tält Hamnplan (plats 201)
Länk till officiella programmet
Vilka utmaningar står Socialdemokraterna inför idag?
Vår opinionschef Toivo Sjörén i samtal med Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad om vilka utmaningar partiet står inför idag? Vilka väljare har man? Hur ser möjligheten ut att vinna valet 2018? Samtalet leds av vår kollega Jonathan Wennö.
Tid: 5/7 2017 15:30 - 15.45
Plats: Kantar Sifos tält Hamnplan (plats 201)
Länk till officiella programmet

Program 6 juli

Klarar ditt arbetsgivarvarumärke konkurrensen?
Bristen på arbetskraft kommer vara en av de stora utmaningarna för företag och organisationer framöver – och är det för många redan idag. Inte bara i Sverige utan i hela Europa. Ett starkt arbetsgivarvarumärke kommer att vara helt avgörande för möjligheterna att säkra rätt resurser. Samtalar gör: Henrik Dider Personaldirektör Scandic Sverige, Liselotte Andersson ‎HR Business Partner- Employer branding, Corporate Culture and Diversity E.ON samt vår kollega Larissa Hällefors.
Tid: 6/7 2017 09:00 - 10:00
Plats: Kantar Sifos tält Hamnplan (plats 201)
Länk till officiella programmet
Vilka utmaningar står Miljöpartiet inför idag?
Vår opinionschef Toivo Sjörén i samtal med Amanda Lind, Miljöpartiets partisekreterare om partiets läge och vilka utmaningar de står inför idag. Vilka väljare har man? Möjligheten att vinna valet 2018? Samtalet leds av Jonathan Wennö, Kantar Sifo.
Tid: 6/7 2017 10:15- 10:30
Plats: Kantar Sifos tält Hamnplan (plats 201)
Länk till officiella programmet
Vilka utmaningar står Moderaterna inför idag?
Vår opinionschef Toivo Sjörén i samtal med Anders Edholm, tf partisekreterare Moderaterna, om partiets läge och utmaningar. Samtalet leds av Jonathan Wennö, Kantar Sifo. Vilka utmaningar står partiet inför idag? Vilka väljare har man? Hur ser möjligheten att vinna ut?
Tid: 6/7 2017 10:30 - 10:45
Plats: Kantar Sifos tält Hamnplan (plats 201)
Länk till officiella programmet

Program 7 juli

Vilka utmaningar står Sverigedemokraterna inför idag?
Vår opinionschef Toivo Sjörén i samtal med SDs partisekreterare Richard Jomshof om partiets läge och utmaningar. Presentation av de senaste siffrorna för Sverigedemokraterna.
Tid: 7/7 2017 09:45 - 10:00
Plats: Kantar Sifos tält Hamnplan (plats 201)
Länk till officiella programmet
Hela programmet

Experter på plats i Almedalen

Toivo Sjörén
Opinionschef
Toivo är en centralfigur inom allt som rör politisk opinion, anseende och partisympatier.
Boka ett möte med mig!
Sonja von Lochow
Seniorkonsult
Sonjas främsta gebit är relationen mellan mediepåverkan och anseende samt affärsnyttan av kommunikation.
Boka ett möte med mig!
Per Söderpalm
Seniorkonsult
Per pratar gärna om skola och politik i media samt övergripande medietrender.
Boka ett möte med mig!
Maria Rosengren
Affärsområdeschef
Brinner för ledarskapet i sig och för organisations- och ledarutveckling, förändringsledning & mentorskap
Boka ett möte med mig!
Erik Lundbom
Seniorkonsult
Erik sprider gärna kunskap om hur anseende formas och hur mediebilden påverkar detta
Boka ett möte med mig!
Katarina Önell
Seniorkonsult
Katarina brinner för arbetsmarknadens demografiska utveckling, inkludering och mångfald i arbetslivet.
Boka ett möte med mig!
Albert Lindemalm
Seniorkonsult
Albert har lång erfarenhet av att mäta effekten av kommunikation, både på kort och lång sikt.
Boka ett möte med mig!
Martin Ahlqvist
Seniorkonsult
Martin är nischad inom anseende och lojalitet i medlemsorganisationer och berättar gärna om detta.
Boka ett möte med mig!
Larissa Hällefors
Seniorkonsult
Larissa delar gärna med sig av sina insikter inom Employer branding och organisationsutveckling.
Boka ett möte med mig!
Johan Orbe
Seniorkonsult
Johan delar gärna med sig av sin stora erfarenhet av anseendet för myndigheter och organisationer.
Boka ett möte med mig!
Karin Sandelin
Semiotiker
Karin är expert på visuell kommunikation, symbolik och bildretorik och förklarar vad som signaleras.
Boka ett möte med mig!
Mathias Axelsson
Seniorkonsult
Mathias huvudfokus ligger inom organisationsutveckling och ledarskap, samt medarbetarengagemang.
Boka ett möte med mig!
Jonathan Wennö
Affärsområdeschef
Jonathan är det perfekta valet i samtal om kommunikations- och medieanalys på den offentliga arenan.
Boka ett möte med mig!
Lars Björkman
VD, TS Mediefakta
Telefon: 073-3945959
Lars är expert på digital transformation inom media.
Boka ett möte med mig!
Frida Wentzel
Marketing Director, Presskontakt
Har du frågor om vårt program under veckan? Kontakta Frida!
Boka ett möte med mig!
Peter Callius
Affärsområdeschef
Telefon: 0701-842191
Peters styrka är att förstå det komplexa sambandet mellan människor och medier.
Boka ett möte med mig!
Visa alla experter