You are here

2017-09-17

Väljarbarometern september 2017

Var skall partierna få nya väljare?
Det händer nu mycket lite i väljaropinionen. Fortsatt överläge för de rödgröna med nästan 4 procent. Vad skall låsa upp detta läge? Frågan är hur den nya M-ledaren kommer att hantera politiken, om den moderata inriktningen kommer att förändras, eller om nya frågor kommer att prioriteras. Det är något som skulle kunna förändra balansen mellan C och M. Vi vet att Alliansen har små möjligheter att ta väljare från S. Detta med tanke på att de rödgröna bara har drygt 40 procent av väljarna, vilket är ungefär lika många som säger sig ligga till vänster i politiken. Det är därmed inte så troligt att de kommer att gå över till Alliansen. Möjligen kan de stanna hemma om de blir missnöjda.

Förstagångsväljarna röstar på Alliansen
Drygt 46 procent av förstagångsväljarna stöder idag alliansen. Förstagångsväljarna skiljer sig därmed från andragångväljarna där en övervikt stöder de rödgröna. Speciellt för Moderaterna går det bra bland förstagångsväljarna där man når 25 procent och blir största parti. På andra plats kommer Sverigedemokraterna med drygt 18 procent.
 

Alliansen kan bara växa genom att ta väljare från SD
Om Alliansen skall växa behöver den ta väljare från SD och få förstagångsväljare. Frågan är då hur skall M locka SD väljare till sig. Knappast i invandrarfrågan, så då återstår frågorna lag och ordning, försvar och skatter. Vi vet att SD-väljarna är mer missnöjda med skatterna än andra väljare. Det innebär at skattefrågan skulle kunna vara ett område för Moderaterna att locka tillbaka SD-väljare. Speciellt i ett läge där invandringsfrågan minskar i betydelse. Det blir förstås en märklig valkamp där huvudmotståndaren är S men man förväntar sig inte att man skall få några nya väljare från det hållet. Snarare kan risken vara att förlora väljare till S om S går högerut. Så den egentliga kampen handlar om SD-väljarna om man skall bli större.
 

S kan ta väljare från alliansen om de går till höger
S befinner sig i ett läge där man ligger nära sitt valresultat. De åldersmässiga obalanserna i opinionen kvarstår här kvartal efter kvartal. Det går dåligt i åldersgrupperna under 50 år. Politiskt vet vi att mittfältet i svensk politik är relativt tomt. Kan S ta en del av dessa väljare kan de ta nya väljare från Alliansen. För att det skall gå behöver de tona ner Vänsterpartiets inflytande. Socialdemokraterna har dock en vänsterflank som kan gå till Vänsterpartiet. Speciellt gäller detta bland väljarna under 50 år, så kalkylen är rätt svår. S lyckas nu betydligt bättre i LO och når nu hela 38,7 procent och är signifikant större än SD bland LO-medlemmar.


Moderaternas fall stannar upp
Moderaterna befinner sig i vänteläge inför den nya partiledarens tillträde. Ingen vet vad partiledarbytet kommer att innebära för Moderaterna. Blir det en ny politik? Vi vet inte vilka val som kommer att göras och vilka rådgivare som kommer att väljas. Moderaternas utmaning är både Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Flödet mellan S och M är bruten och S ligger ju strax under 30 procent, så det finns inte så mycket att ta där. I Stockholmsområdet når M nu 25 procent vilket är en klar förbättring sedan augusti då man låg på 19 procent.


18 procent av kvinnorna under 50 år röstar C
Centerpartiet når 11,9 procent. Bland kvinnor under 50 år stöder 18 procent partiet. Bland männen i samma ålder stannar siffran på 8,9 procent.


KD fortsatt under spärren
Kristdemokraterna når 3,7 procent. Över 50 år når man 5,6 procent och under 50 år 2,1 procent.


Liberalerna når endast 5 procent
I denna mätning når L endast 5 procent. Starkast är man bland högutbildade där man når 7,5 procent.

Vänsterpartiet 7,4 %
Partiet når 7,4 procent. Partiet har tydlig storstadsprägel och når 11 procent i storstadsområden.

Miljöpartiet fortsatt över ytan
Miljöpartiet når i augusti 4,5 procent. Partiet är som tidigare ett parti med sin tyngdpunkt i Göteborg och Stockholm. I Skåne utanför Malmö, vilket är partiet sämsta område, stannar stödet på knappt 2 procent.
 

SD når 17,8 procent
SD ligger kvar på nivån från i augusti. Bästa åldersgrupp är män mellan 30 och 49 år där man nu får 27,7 procent i stöd. Bäst går det i Sydsverige där man är största parti med sina dryga 30 procent.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350