You are here

2016-09-21

Väljarbarometern september 2016

Ingen signifikant skillnad mellan blocken.

Alliansen 41,4 %
Rödgröna 39,9 %

Blockskillnaden 1,5 % 
Regeringsstöd 32,2 %

 

Hösten inledning innebär en klar utjämning mellan blocken. Statistiskt är det nu inte någon skillnad mellan blocken även om alliansen har ett siffermässigt övertag på 1,5 procent. Det är i historiskt perspektiv ett mycket lågt övertag för en opposition två år före valet. En förklaring till detta är förstås att SD är fortsatt starkt och numera utgör ett tredje block som direkt påverkar en regerings möjligheter att få igenom sina förslag.

Utan deras aktiva eller passiva stöd får man inte igenom sin politik. Det finns inget i nuläget som tyder på att SD inte längre skulle ha den vågmästarställningen. Alternativet med blocköverskridande överenskommelser är samtidigt ett problem för främst alliansen. De behöver konflikten för att kunna profilera sig. Inte minst gäller det i ett läge där det är en så liten skillnad mellan blocken. Denna lilla skillnad gör att priset för blocköverskridande överenskommelser ökar. Alliansen måste visa att de fått igenom väldigt mycket  om de skall ingå sådana överenskommelser.

Socialdemokraterna får nu 28 procent vilket fortfarande är under valresultatet. Vi ser dock att i september stärker man sin ställning i storstäderna och då framförallt i Stockholmsområdet. Om detta kommer att bekräftas under hösten är det en helt ny situation om S lyckats göra inbrytningar i ett område där man i flera val haft mycket svårt att vinna nya väljare. S i  Stockholmrådet är nu större eller lika stort som i resten av landet.

Vi behöver dock fler intervjuer för att vara säkra på om denna förändring är något mer än en tillfällighet.

Vänsterpartiet fortsätter klart ovanför sitt valresultat och når i september 7,6 procent. Bland högskoleutbildade når man 9,8 procent.

Miljöpartiet har fortsatt stora problem med sina 4,2 procent. Det innebär att partiet inte är signifikant över 4 procent spärren. I Stockholmsområdet går partiet nu extremt dåligt och får endast 2,9 procent. Precis som Socialdemokraterna behöver vi ytterligare bekräftelser på om detta är en tillfällighet eller starten en helt ny situation för Miljöpartiet.

Mest illa ut  i denna barometer är Kristdemokraterna. Partiet ligger nu signifikant under 4 procentsspärren. Partiet verkar inte ha förmåga att uthålligt driva frågor som fäster sig i väljarnas sinnen. Går man in i nya områden tar det tid innan väljarna vet vad man tycker. Ett litet parti kan inte vara brett utan måste få in någon eller några få frågor. Fördelen för det lilla partiet är att det kan vara mycket spetsigt om de nöjer sig med att ha mellan 5-10 procent av väljarna men det kräver hård profilering.

Centerpartiet har inte varit större sedan september 1994 då man hade 8,9 procent i väljarstöd. Det nya centerpartiet har nu större stöd bland högskoleutbildade än i andra grupper. Det innebär att partiet förändrar sin väljarsammansättning.

Sverigedemokraterna når i september 15,6 procent och stannar på samma nivå som i de senaste väljarbarometrarna.

Liberalerna ligger kvar på sitt valresultat och får 5,2 procent. Bäst går det bland kvinnor över 50 år och bland högskoleutbildade. 

Fi får 2,1 procent och tävlar med V och Mp om väljarna men har idag inga andra kontaktytor mot andra partier.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350