You are here

2017-10-15

Väljarbarometern oktober 2017


 

SD ner till 15%
Sverigedemokraterna faller nu ner till 15 procent. Orsakerna till detta kan säkert vara flera olika, men vi ser väsentligen tre olika förklaringar. Den första handlar om affären med de sexuella trakasserierna inom SD. Oavsett vad som hänt har den affären klar negativ påverkan på SD:s förmåga att rekrytera kvinnor. Partiet har nu bara stöd från 8,8 procent av kvinnorna. Den andra handlar om invandringsfrågan som sådan. Vi kan se i våra analyser att SD gynnas av en ökad invandring. Då hamnar fokus på dessa frågor och ungefär mellan 25 till 30 procent tycker att SD har den bästa invandringspolitiken. Så mer fokus på invandring/integration ju bättre går det överhuvudtaget för SD. Detta eftersom SD:s andra frågor inte når till samma nivåer. Lag och ordning är en fråga där SD konkurrerar med både M och S men inte lika starkt som på invandringsområdet.

Den tredje förklaringen handlar om Moderaternas politik. SD-väljarna har varit mer missnöjda med skatterna än vad de moderata väljarna har varit. När nu M åter börjar driva skattefrågor känner en del M-väljare som lämnat M för SD åter igen sig och vänder tillbaka. Så skattefrågan är en av de nycklar M har för att vinna tillbaka SD väljare. För S är nyckeln till SD väljare sociala frågor. Inte minst inom äldreomsorg där SD försökt att hitta nya kvinnliga väljare.

Moderaterna upp till 18,6 procent
Moderaterna når nu 18,6 procent. En tydligare politik med en ny partiledare medverkar samtidigt som fokuseringen på skattefrågan gör att fler SD-väljare återvänder till partiet.

Socialdemokraterna på valresultatet
S ligger nu på sitt valresultat. Det går bättre inom LO där man nu har cirka 40 procents stöd. Partiet har nu cirka 27 procent i storstäderna.

Både KD och MP under spärren
Både KD (2,9%) och MP (3,8%) ligger under 4 procentsspärren, även om MP inte ligger signifikant under. Men något styrketecken är det inte. Störst problem har KD som har en väldigt svag profil. MP har också tappat men har ändå kvar miljöfrågan som stark fråga även stödet för deras miljöpolitik halverats sedan valet 2014.

Centerpartiet kvar på dryga 12 procent
Det blir allt tydligare att uppgången för Centerpartiet som setts under det senaste året har stannat av. Partiet når i oktober ett stöd på 12,3%.

Liberalerna dryga 6 procent
Liberalerna når i oktober ett stöd om 6,1%. Starkast är partiet bland tjänstemän (9,1%) och bland boende i storstäder (8,3%).

Ökat stöd för Vänsterpartiet jämfört med i augusti
I oktober uppmäts stödet för vänsterpartiet till 8,3%. Det är på samma nivå som för exakt ett år sedan (oktober 2016: 8,3%), men är jämfört med för två månader sedan en signifikant uppgång (augusti 2017: 6,4%).
 

Fi har 1,1 procent
Fi har tappat nästan två tredjedelar av sina väljare sedan valet 2014.

 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350