You are here

2016-10-18

Väljarbarometern oktober 2016

Ingen signifikant skillnad mellan blocken.

Alliansen 41,5 %
Rödgröna 38,8 %
Blockskillnaden 2,7 %

Regeringsstöd 30,6 %

Fortsatt jämt mellan blocken. Förändringarna i oktober är alla inom felmarginalen. Den nya budgeten och oppositionens alternativ har inte påverkat väljarna i någon nämnvärd grad. S har inte stärkts av budgeten. Inte heller har oppositionspartierna kunnat utnyttja tillfället att slå sig in hos väljarna. Läget är som mest kritiskt för Kd där väljarna verkar har svårt att uppfatta vad de står för. 2,8 procent är visserligen inte det sämsta man haft på senare tid. 2013 i maj hade man 2,7 procent. Men börjar man varaktigt befinna sig under 3 procent skapar man en helt ny psykologi. Då ställer sig de stödröstande snarast frågan om det är lönt att stödrösta. En sån här situation är besvärlig att ta sig ur. Det räcker inte med utspel utan man måste långsiktigt skapa en mycket tydlig profil samtidigt som man inte har så mycket tid på sig. Man måste inte vara omtyckt av så många det räcker med att minst 4 procent av väljarna håller med för att komma in. Liberalerna når 5,4 procent och ligger därmed exakt på sitt valresultat. Frågan är om Liberalerna har råd att samarbeta med S. Samarbeten brukar drabba den svagare parten.

Samarbete skall ju också gälla enskilda politiska frågor. Ju svagare samarbetsparten är ju, mer måste den kräva för att ingå samarbete efersom man riskerar att hamna närmare 4 procentspärren.

Det gör sannolikt att priset för samarbete blir ganska högt för S att betala i form av eftergifter till L. Logiken blir omvänd ju svagare samarbetsparten är ju högre pris måste det svagare partiet begära. Sen beror det förstås på vad man samarbetar om. Centerpartiet försätter en bit ovanför valresultatet och får 8,3 procent. Moderaterna når strax över sin valsiffra och får 25 procent.

Tittar vi på hela alliansen ser vi att de har skaffat sig ett övertag bland väljare både under 30 år och de mellan 30 och 50 år. I de äldre åldrarna vinner de rödgröna.

Inom de rödgröna går det bra för Vänsterpartiet som får 8,2 procent. Speciellt bra går det i storstäderna där man når 11,5 procent. Bäst går det Göteborgsområdet där man når hela 13,8 procents stöd. Vänsterpartiet är starka bland de offentlighetsanställda (11,6%). Vänsterpartiets ökade stöd är också en spegling av Miljöpartiets kris. Miljöpartiet får låga 4,7 procent och har ännu inte kunnat ta sig ur vårens kris. Det halva språkrörsbytet har inte gett något resultat. I storstäderna har miljöpartiet mer än halverat sitt stöd sedan valet 2014. Sverigedemokraterna får 16,8 procent i oktober. Det innebär att de inte har drabbats av den senare tidens nyhetsrapportering om partiet. Partiet når 11 procent bland TCO medlemmar och dess starkaste storstadsområde är Göteborgsområdet där man når dryga 15 procent.

Fi når 2,1 procent i hela Sverige men dryga 4 i storstäderna.

Toivo Sjörén

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350